ГОДИШНИ ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2018 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2017 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2016 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2015 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2014 година

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2013 година

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2012 година

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2011 година

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2010 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2009 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2008 година

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за прилагането на закона и за дейността на Районен съд гр. Трън
през 2007 година

   

    
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт