Конкурс за есе на тема "Откровено за съдебната власт" за ученици от VIII до XII клас

 

Администратор на лични данни

 

Годишен бюджет за 2019 г.утвърден с решение на ВСС по протокол №2/24.01.2019г.

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 30 ноември 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и административен секретар Цветелина Симова

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 31 октомври 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и административен секретар Цветелина Симова

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 16 март 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и съдия по вписванията Джулия Митева

 

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Годишен бюджет за 2018 г.утвърден с решение на ВСС по протокол №2/25.01.2018г.

 

Мобилен стълбищен робот за достъп на хора с увреждания в Съдебната палата на гр. Трън

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 14 декемви 2017 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и прокурор Красимир Първанов

 

Ден на отворените врати 2017 г

 

Декларация във връзка с чл.136, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата

Декларация във връзка с чл.132, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а , ал.1 от Кодекса на труда

Вътрешни правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в Районен съд Трън

 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ ОТ СЪДИИТЕ  В РАЙОНЕН СЪД – ТРЪН

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт