Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 30 ноември 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и административен секретар Цветелина Симова

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 31 октомври 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и административен секретар Цветелина Симова

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 16 март 2018 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и съдия по вписванията Джулия Митева

 

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Годишен бюджет за 2018 г.утвърден с решение на ВСС по протокол №2/25.01.2018г.

 

Мобилен стълбищен робот за достъп на хора с увреждания в Съдебната палата на гр. Трън

 

Лекция пред учениците от СУ " Гео Милев" - град Трън на 14 декемви 2017 г. изнесена от съдия Петър Симеонов и прокурор Красимир Първанов

 

Ден на отворените врати 2017 г

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

19.09.2016г. - Протокол № 4 от III етап на конкурса - "Устен изпит" и Класиране на кандидатите

14.09.2016г. - СЪОБЩЕНИЕ до допуснатите кандидати - III етап на конкурса - "Устен изпит - събеседване" ще се проведе на 16.09.2016г. от 10,00 часа в Съдебна палата гр. Трън, ет. 2, Зала № 1, изпита ще се проведе съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА II и III ЕТАП НА КОНКУРСА. Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

12.09.2016г. - Протокол за II етап на конкурса "Практически изпит

26.08.2016г. - СЪОБЩЕНИЕ до допуснатите кандидати - II етап на конкурса - "Практически изпит" ще се проведе на 09.09.2016г. от 10,00 часа в Съдебна палата гр. Трън, ет. 2, Зала № 1, изпита ще се проведе съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА II и III ЕТАП НА КОНКУРСА. Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

ПРОТОКОЛ № 2 РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА II и III ЕТАП НА КОНКУРСА

25.07.2016г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИТАТИ И ПРОТОКОЛ

17.06.2016г. - Районен съд гр. Трън обявява конкурс за длъжността "Съдебен секретар"

ОБЯВА

Декларация във връзка с чл.136, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата

Декларация във връзка с чл.132, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а , ал.1 от Кодекса на труда

Вътрешни правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в Районен съд Трън

 

 

 

В Ъ Т Р Е Ш Н И    П Р А В И Л А
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ ОТ СЪДИИТЕ  В РАЙОНЕН СЪД – ТРЪН

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт