Връзки:

Национален институт на правосъдието, България:
Интернет страница: http://www.nij.bg/bg/

Окръжен съд – Перник:
Интернет страница: http://pernik.court-bg.org/

Районен съд – Перник:
Интернет страница: http://pernikrs.court-bg.org

Адвокадска колегия гр. Перник:
Интернет страница: http://prak.lex.bg/


Районен съд – Радомир:
Интернет страница: http://radomir.court-bg.org


Окръжна прокуратура – Перник:
Адрес: гр.Перник, ул.”Търговска” № 37
Телефон: +359 (76) 64 70 13
Факс: +359 (76) 60 27 21
Интернет страница: http://www.pernik.prb.bg


Районна прокуратура – Перник:
Адрес: гр.Перник, ул.”Търговска” № 37
Телефон: +359 (76) 64 70 94
Факс: +359 (76) 60 27 21


Районна прокуратура – Радомир:
Адрес: гр.Радомир, ул.”Майнер Барнс” № 13
Телефон: +359 (777) 8 40 11
Факс: +359 (777) 8 23 88


Районна прокуратура – Брезник:
Адрес: гр.Брезник, ул.”Радослав Григоров” № 10
Телефон: +359 (7751) 23 51
Факс: +359 (7751) 23 51


Районна прокуратура – Трън:
Адрес: гр.Трън, ул.”Георги Димитров” № 4
Телефон: +359 (7731) 32 81
Факс: +359 (7731) 32 41
  Държавни институции


 • Парламент
 • Президент
 • Министерски съвет
 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на финансите
 • Агенция по вписванията


 •   Съдебна система


 • Висш съдебен съвет
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Върховен касационен съд
 • Прокуратура на Република България
 • АС Варна
 • АС Велико Търново
 • АС Пловдив
 • АС София
 • Военно-апелативен съд
 • ОС Благоевград
  включва страница на РС Благоевград
 • ОС Бургас
 • ОС Варна
 • ОС Велико Търново
 • ОС Видин
 • ОС Враца
 • ОС Габрово
  включва страница на РС Габрово
 • ОС Добрич
  включва страници на районните съдилища
 • ОС Кърджали
  включва страници на районните съдилища
 • ОС Кюстендил
 • ОС Ловеч
 • ОС Монтана
 • ОС Пазарджик
 • ОС Перник
 • ОС Пловдив
 • ОС Разград
 • ОС Русе
 • ОС Силистра
  включва страници на районните съдилища
 • ОС Сливен
 • ОС Смолян
  включва страници на районните съдилища
 • ОС София
 • ОС Стара Загора
 • ОС Търговище
 • ОС Хасково
 • ОС Шумен
 • ОС Ямбол
 • ВС Пловдив
 • ВС Сливен
 • РС Бургас
 • РС Бяла
 • РС Варна
 • РС Враца
 • РС Горна Оряховица
 • РС Гоце Делчев
 • РС Девин
 • РС Девня
 • РС Златоград
 • РС Малко Търново
 • РС Мездра
 • РС Ориахово
 • РС Плевен
 • РС Пловдив
 • РС Радомир
 • РС Разград
 • РС Разлог
 • РС Русе
 • РС Севлиево
 • РС Сливен
 • РС Смолян
 • РС София
 • РС Стара Загора
 • РС Харманли
 • РС Хасково
 • РС Чепеларе
 • РС Шумен
 • РС Ямбол
 • АП Варна
 • АП Пловдив
 • АП София
 • ОП Варна
 • ОП Шумен


 •   Енропейски институции


 • Европейска мрежа за съдебно сътрудничество
 • Съд на Европейските общности
 • Европейски съд по правата на човека
 • Европейски парламент
 • Европейски съюз
 • Европейска комисия
 • Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
 • Европейски конвент
  Конституция на Европа
 • Съвета на Европа
 • Комисар по правата на човека към ООН
 • Международен трибунал за бивша Югославия
 • Международен наказателен съд
 • Международен съд в Хага
 • lexinter.net
 • Сравнителни и международни правни принципи •   Съдебни школи в чужбина


 • Национална школа на магистратурата на Франция
 • Юридическо училище в Испания
 • The National Judicial College - САЩ
 • The Netherlands Helsinki Committee
 • Национален институт на магистратите е Румъния
 • Център за обучение на магистрати в Черна гора
 • Център за обучение на магистрати в Сърбия


 •   Партньорски организации


 • Проект за укрепване на съдебната система в България
 • Американска агенция за международно развитие (ААМР)
 • Национален институт на правосъдието в България


 •   Други


 • Регистър на административните структури
  към МП
 • Управление на средствата от Европейския съюз
  към МФ
 • Временна комисия за промени в Конституцията
  към Парламента
 • Съдебна власт и правосъдие
  към страницата на Министерски съвет
 • Новини на тема "правосъдие"
  от МС
 • Асоциация на прокурорите в България
 • Асоциация на студентите юристи - Пловдив
 • Българският правен портал
 • Висш адвокатски съвет
 • Камара на следователите в България
 • Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно Самоуправление (НАПИМС)
 • Националната асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”
 • Национално сдружение на съдебните служители
 • Нотариална камара на Република България
 • Патентно ведомство на Република Бъгария
 • Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти
 • Съюз на съдиите в България
 • Съюз на юристите в България
 • Американски юридически портал
 • Български институт за правно развитие
 • Фондация “Български адвокати за правата на човека”
 • law.com
 • Dictionary - правни термини
 • Юридически портал - FindLaw
 • California Criminal Defense Attorneys
 • Uniform Law Commissioners


 •       
  Филтър
  Търси по номер
  Търси от дата
  Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

   Copyrights © Районен съд град Трън
  Разработил: В. Иванов / Кракра Софт