______________

_______________Административен ръководител - Председател:

_______________Петър Симеонов

_______________

_______________Съдия:

_______________**************

 

_______________Съдия по вписванията:

_______________Евдокия Стоева

 

_______________Държавен съдебен изпълнител:

_______________Евдокия Стоева

 

 

 

 

 
      
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт