Контакти:

Адрес: гр. Трън, ул. "Георги Димитров" №4

_____________________Административен ръководител: 077798652

_____________________Административен секретар: 077798671

_____________________Деловодство: 077798643

_____________________Съдебно-изпълнителна служба: 077798631

_____________________Факс: 0886873438

_____________________Е-mail: tran-rs@justice.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт