Банкова информация:
Районен съд град Трън
Обслужваща банка “ДСК”- ЕАД
Клон Трън

Сметка за държавни такси:
IBAN: BG67STSA93003100250901


Сметка депозитна:
BG34STSA93003300722171

BIC: STSABGSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Филтър
Търси по номер
Търси от дата
Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |

 Copyrights © Районен съд град Трън
Разработил: В. Иванов / Кракра Софт