РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за насрочени дела
за периода от 16.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 92/2017 Делба М.А.С.,
А.В.Б.,
В.Г.М.,
М.Г.М.
М.П.С.,
А.В.К.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
20.12.2018 14:30
2 Гражданско дело No 38/2016 Делба А.Е.С. Н.Е.Р. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
21.12.2018 11:30