ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

в РАЙОНЕН СЪД – ТРЪН – 31.10.2017г.

 

На 31.10.2017г. в Съдебна палата – Трън се проведе Ден на отворените врати в Районен съд – Трън, който бе отбелязан с организирано посещение на ученици от IX и XI клас на Средно училище „Гео Милев“ – град Трън.

 

 

Учениците заедно с Класните им ръководители и Директорът на училището – г-жа К. Крумова посетиха Съдебна палата – Трън. Посетителите бяха поканени в Съдебна зала от съдия Петър Симеонов Петров – И.Ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд – Трън. Съдия Симеонов запозна учениците със структурата и функциите на съдебните институции.

Джулия Митева - Съдия по вписванията при Районен съд – Трън,  бе подготвила „Пътеводител“ с идеята на учениците да се представи дейността на Районен съд – Трън, с особеностите на работата на Председателя, специализираната и обща администрация на съда.

Децата бяха информирани за работата на съдебните служители като им бе предоставена възможност да посетят и деловодствата на съда,  Съдебно-изпълнителната служба, както и Службата по вписвания. Запознаха се още и с работата на главен счетоводители и административен секретар.

Съдебният архивар на Районен съд – Трън бе подготвил документи от архивния фонд на съда, които предизвикаха интереса на ученици и учители. Между избраните архивни документи бяха „Императорска турга от 20 февруари 1909г.; „Императорска дефтерхана. Мирийски земи“ от 28 февруари 1904г.; Решение № 475 от 06 юни 1906 на Трънскиий Мировий СѪдия по ГД №45/1905 и Решение № 939 от 16 ноември 1906г. на Трънскиий Мировий СѪдия по ГД № 490/1905 г., „Крепостен акт“ от 5 април 1901  г., както и ръкописно изготвени протоколи и преписи от решения.

Учениците посетиха и Районна прокуратура – Трън, където бяха посрещнати от прокурор Ченков, който им представи дейността на Районна прокуратура – Трън. 

Това посещение бе първа среща с учениците от Средно училище „Гео Милев“ – град Трън, които ще участват в образователна програма„Съдебната власт –информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през 2017/2018 учебна година.  Районен съд – Трън ще участва в  Образователната програма,  съвместно с Районна прокуратура – Трън и партньори – Средно училище „Гео Милев“ – град Трън и Регионално управление по образованието – Перник. 

 

 

 

 

 

2460 Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4

тел/факс: 077798652, факс: 0886873438, e-mail: rstran@abv.bg