П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 78

гр. Трън, 02.11.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Трънският районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Михаил Алексов

при участието на секретаря Гергана Ачанова, като разгледа докладваното от съдията НЧХД № 74/2016 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

            ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, адрес *** за ВИНОВЕН, в това че:

на 26.06.2016г. и на 28.06.2016г. в гр.Трън на ул.”Тако Пеев”№23, в условията на продължавано престъпление и при еднородност на вината казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва в нейно присъствие, която обида била извършена публично, както следва:

на 26.06.2016г. в гр.Трън на ул.”Тако Пеев”№23, казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,:

на 28.06.2016г. в гр.Трън на ул.”Тако Пеев”№23, казал унизителна за честта и достойнството на И.С.К. с ЕГН **********, дума - курва в нейно присъствие, която обида била извършена публично- престъпление по чл. 148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. 26, ал. 1 от НК

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а, ал.1 от НК подсъдимия Р.И.И. с ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.И.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, с ЕГН **********, адрес *** за НЕВИНОВЕН, в това че:

в периода 17.06.2016г. и на 28.06.2016г. в гр.Трън на ул.”Тако Пеев”№23, в условията на продължавано престъпление и при еднородност на вината казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К.  думи - „проститутка“, „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“ в нейно присъствие, която обида била извършена публично, както следва:

На 17.06.2016г. между 21.30 часа и 22.00 часа в гр.Трън, ул.Тако Пеев №23, казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,

На 25.06.2016г. събота около 23.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,:

На 26.06.216г. неделя около 23.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,:

На 28.06.2016г. около 14.00 часа казал унизителни за честта и достойнството на И.С.К., думи - „тъпанарка“, „нещастница“, „луда“, „малоумна“, “, в нейно присъствие, която обида била извършена публично,:

престъпление по чл. 148, ал.1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, вр. 26, ал. 1 от НК

ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД подсъдимия Р.И.И., с посочена по-горе самоличност, да заплати на гражданския ищец И.С.К. с ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1, вр. чл. 146, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, ведно със законната лихва от датата на деянието 28.06.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част до пълния предявен размер от 5000 /пет хиляди/ лева като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимия Р.И.И., с посочена по-горе самоличност, да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд Трън, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща държавна такса върху уважената част от гражданския иск, както и сумата от 5 /пет/ лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимият Р.И.И. с посочена по-горе самоличност, да заплати на частния тъжител И.С.К. с ЕГН ********** сумата от 512 /петстотин и дванадесет/ лева разноски по делото, от които 500 /петстотин/ лева, представляващи заплатен от частния тъжител адвокатски хонорар на повереника му, и 12 /дванадесет/ лева, представляващи заплатена от частния тъжител държавна такса.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд, гр. Перник.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: