РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 15.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 97/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.А.,
К.Т.Р.,
Р.К.Г.,
П.Т.П.
И.С.К.,
З.Д.К.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 4.10.2017г.
ВРЪЩА на основание чл. 130 от ГПК исковата молба депозирана от П.Т.П., с ЕГН: ********** ***, Н.Т.А., с ЕГН: ********** ***, К.Т.Р., с ЕГН: **********,*** и Р.К. Гоцев, с ЕГН: ********** *** срещу И.С.К. с ЕГН: ********** и З.Д.К., с ЕГН: ********** ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 97/2017г. по описа на Трънски районен съд.
2 Гражданско дело No 137/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Л.М.З.,
С.А.З.,
С.П.Ч.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 6.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 130 от ГПК производството по гражданско дело № 137 по описа на Районен съд – Трън за 2017 година. ОСЪЖДА „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София, ул.“Московска“ № 19 да заплати на отв.Л.М.З. с ЕГН: ********** *** сумата от 490 лв. представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София, ул.“Московска“ № 19 да заплати на отв. С.А.З. с ЕГН: **********,*** сумата от 490 лв. представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар. ОСЪЖДА „Банка ДСК“ ЕАД, със седалище и адрес гр. София, ул.“Московска“ № 19 да заплати на отв. С.П.Ч. с ЕГН: ********** *** сумата от 490 лв. представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар.
3 АНД No 74/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Г.А.Е. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.10.2017г.
Признава Г.А.Е., ЕГН **********, роден на *** г. в гр.Б., българин, с българско гражданство, със средно образование, вдовец, неосъждан, безработен, с постоянен адрес:***, за виновен в това, че на 03.07.2017г. около 17.10ч. на път II-63 при Районна пътна служба /РПС/ гр.Трън е управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка БМВ 316 с рег.№ ***, без съответно свидетелство за управление , в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с Наказателно постановление № 17-0361-000086/13.06.2017г. на Началника на РУМВР- гр.Трън, влязло в сила на 23.06.2017г./ за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343 „в“, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
Г.А.Е.
Мотиви от 12.10.2017г.
4 НОХД No 77/2017 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН П.Т.К. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 6.10.2017г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 11.04.2017г., около 11.10 часа в с. К., общ. Трън, обл. Перник, пред къщата на В. К. ***, се е заканил на В. К. Н. с убийство, като насочил срещу него законно притежавано огнестрелно оръжие – ловна пушка ***, с номер *** и казвайки му думите „Ще те убия“, „Ще те закопам“, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал.1 от НК. Обвиняемият П.Т.К. е извършил престъплението при форма на вина ПРЯК УМИСЪЛ. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия П.Т.К. със снета по – горе самоличност на основание чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца, с периодичност на явяването и подписването пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2/два/ пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1/една/ година и 6/шест/ месеца.
П.Т.К.
В законна сила на 6.10.2017г.