РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2017г. до 13.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 62/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН К.К.И. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 18.8.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К.К.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 04.08.2017г. около 14,40 часа на път II - 63, км. 55, в с. Забел, общ. Трън, обл. Перник с посока на движение към с. Ярловци, без съответно свидетелство за управление, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка ’’Пежо”, модел 806, с рег.№ ****, собственост на И.А.П., в едногодишен срок от наказването му / с наказателно постановление № 16-0249-000019957 на Началник Сектор „Пътна полиция“ ОД на МВР-Перник, влязло в сила на 30.08.2016г/ по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал. 1 от НК вр. чл.378, ал.4, т.1 от НПК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 лева, платими в полза на Държавата и по сметка на Трънски районен съд.
К.К.И.
Мотиви от 18.8.2017г.
В законна сила на 2.9.2017г.