РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.8.2018г. до 15.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 71/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.С. А.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
15.8.2018 10:30