РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 45/2017 КАТ С.М.Ц. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 17- 0361-000060 от 20.04.2017 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу С.М.Ц. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 1, Т.1 ВР. 461, Т.1 от КЗ в размер на 250 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 483, ал. 1, Т. 1 от КЗ.
В законна сила на 22.8.2017г.
2 АНД No 61/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.П.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 9.8.2017г.
ПРИЗНАВА В.П.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, работещ като шофьор във фирма ***, неосъждан, ЕГН **********, за виновен в това, че на 29.07.2017г. около 19.30 часа в гр. Трън, на ул. „Бор“, с посока на движение към ул. „Владо Васев“, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет „Хонда“ 250, което не е регистрирано по надлежния ред, съобразно изискванията на закона- чл. 140 от Закона за движение по пътищата, и е без поставени регистрационни табели- престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
В.П.П.
В законна сила на 25.8.2017г.