РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 15.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 61/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН В.П.П. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 9.8.2017г.
ПРИЗНАВА В.П.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, работещ като шофьор във фирма ***, неосъждан, ЕГН **********, за виновен в това, че на 29.07.2017г. около 19.30 часа в гр. Трън, на ул. „Бор“, с посока на движение към ул. „Владо Васев“, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет „Хонда“ 250, което не е регистрирано по надлежния ред, съобразно изискванията на закона- чл. 140 от Закона за движение по пътищата, и е без поставени регистрационни табели- престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.
В.П.П.