Р Е Ш Е Н И Е

46

Гр.Трън, 09.08.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на девети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

на секретаря: Ренета Милтенов като разгледа докладвано от съдията наказателно административен характер дело № 61 по описа за 2017 година на ТРС    

 

                                         Р Е Ш И

 

             ПРИЗНАВА  В.П.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, работещ като шофьор във фирма ***, неосъждан, ЕГН **********,  за виновен в това, че на 29.07.2017г. около 19.30 часа в гр. Трън, на ул. „Бор“, с посока на движение към ул. „Владо Васев“, управлявал моторно превозно средство- мотоциклет „Хонда“ 250, което не е регистрирано по надлежния ред, съобразно изискванията на закона- чл. 140 от Закона за движение по пътищата, и е без поставени регистрационни табели- престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от  НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: