РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 76/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КАМИОНИ СЕРВИЗ ООД

АВТОЛИДЕР ООД

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Определение от 15.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гр. д. №76/2017 г. по описа на РС – Трън, поради оттегляне на иска по волята на ищеца.
В законна сила на 7.7.2018г.

2

АНД No 15/2018

КАТ

Б.Л.Н.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 15.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0361-000062/11.04.2018г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 179 ал.1 т.2 от ЗДвП, чл.180 ал.1 т.1 предл.4 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, на Б.Л.Н. с ЕГН: ********** с адрес: *** му е наложено административно наказание „глоба” общо в размер на 320лв., за извършени административни нарушения на разпоредбите на чл.5 ал.1 т.2 от ЗДвП и чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.6 от ЗДвП.
В законна сила на 5.7.2018г.

3

НОХД No 19/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

П.И.П.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Споразумение от 5.7.2018г.
I. Обвиняемият П.И.П., се признава за виновен в това, че: - на 16.04.2018г. около 23.40 часа на път ІІІ – 637, км 22, с посока на движение към гр.Трън, при разклона за с. Лева река, общ. Трън е управлявал лек автомобил марка Фиат, модел Пунто с рег. № СО4299ВТ, в едногодишен срок от наказването му по административен ред / с наказателно постановление № 17-0361-000243 на Началника на РУ на МВР- Трън, влязло в сила на 27.03.2018г / за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление- престъпление по чл. 343в ал.2, във вр. с ал.1 от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия П.И.П., да се наложи следното наказание: На основание 343в ал.2, във вр. с ал.1, вр.чл.54 във вр. вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК-„лишаване от свобода"за срок от 3 (три) месеца и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. III. Веществени доказателства- Няма. IV.Щети и разноски - няма
П.И.П.
В законна сила на 5.7.2018г.

4

НОХД No 21/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

В.А.Р.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Споразумение от 5.7.2018г.
I. Обвиняемият В.А.Р., се признава за виновен в това, че: - На 10.06.2018г. около 03,00 часа в гр. Трън, по ул. „Александър Стамболийски“ под квартал „Младост“ с посока на движение от Ждрелото към центъра на гр. Трън, управлява МПС- лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „190“ с рег. № РК 4103 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 580 от 12.06.2018г – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК. II.Страните се съгласяват на обвиняемия В.А.Р., да се наложат следните наказания: -На основание 343б ал.1, вр. чл.54 във вр. вр. чл.55, ал.1,т.1 от НК-„Лишаване от свобода"за срок от 4 (четири) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода", да се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизането на споразумението в сила. - „Глоба“ в размер на 300 /триста/ лева - На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б ал.1 от НК- „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 4/четири/ месеца. На осн. чл. 59 ал.4 от НК, да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това свое право- от 10.06.2018г. III. Веществени доказателства- Няма.IV.Разноските, направени на ДП, се възлагат на обвиняемия, който следва да заплати на ОД на МВР-Перник 55/петдесет и пет/ лева, за експертиза, в полза на ОД на МВР-Перник, се възлагат на обвиняемия.
В.А.Р.
В законна сила на 5.7.2018г.

5

НОХД No 30/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

П.М.Л.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 31.7.2018г.
1. Обвиняемия П.М.Л. роден на *** г. в гр. П., живущ ***, бълг., с бълг.гр., с основно обр., неосъждан, неженен, работещ като ****** – гр.С., с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: За времето от обяд на 05.11.2017г. до 08.11.2017г. в с.Лялинци, общ.Трън, от частен дом №141, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на балконска ПВЦ врата на втория етаж, е отнел чужди движими вещи – зеге, храсторез и винтоверт на обща стойност 155.00 лева, от владението на Т.Х.Т. от гр.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр.чл.54, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила. 3. Веществени доказателства - няма. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени 4. Разноските, направени на ДП, се възлагат на обвиняемия, който следва да заплати 113,55 лева за експертизи, в полза на ОД на мВР-П..
П.М.Л.
В законна сила на 31.7.2018г.