РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 30/2018

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

П.М.Л.

Докладчик:
РОМАН Т. НИКОЛОВ

Споразумение от 31.7.2018г.
1. Обвиняемия П.М.Л. роден на *** г. в гр. П., живущ ***, бълг., с бълг.гр., с основно обр., неосъждан, неженен, работещ като *****– гр.С., с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че: За времето от обяд на 05.11.2017г. до 08.11.2017г. в с.Лялинци, общ.Трън, от частен дом №****, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на балконска ПВЦ врата на втория етаж, е отнел чужди движими вещи – зеге, храсторез и винтоверт на обща стойност 155.00 лева, от владението на Т.Х.Т. от гр.С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК. 2. За това престъпление, на осн. чл. 195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр.чл.54, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, като на осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отложи за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила. 3. Веществени доказателства - няма. Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени 4. Разноските, направени на ДП, се възлагат на обвиняемия, който следва да заплати 113,55 лева за експертизи, в полза на ОД на мВР-П..
П.М.Л.
В законна сила на 31.7.2018г.