МОТИВИ ПО НОХД № 53 ПО ОПИСА НА ТРЪНСКИ  РАЙОНЕН СЪД ЗА 2017  ГОДИНА

       Районна прокуратура – Трън е повдигнала обвинение срещу подсъдимия А.М.Д., с ЕГН **********, за това че на 19.06.2017г. около 15.00 часа в с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. с посока на движение към с. Д., общ. Трън, обл. Перник, управлявал лек *** с рег. № ***, собственост на фирма ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК.

    Трънският районен съд, на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК призна подсъдимия Д. за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и глоба от 200 лева, като отложи изпълнението на първото наказание съгласно чл.66 ал.1 от НК за срок от три години.

        В съдебно заседание, след приключване на съдебното следствие представителят на РП – Трън поддържа повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК. Пледира подсъдимият да бъде осъден като му се наложи наказание от една година лишаване от свобода. Предлага на основание чл. 66 от НК да бъде постановено да се отложи изтърпяването на наложеното наказание от една година лишаване от свобода за срок от три години.

        Подсъдимия А.М.Д. се признава за виновен, не оспорва фактическата обстановка и пледира за присъда на минимума определен в закона.

        Съдът, като обсъди на основание чл. 14 и чл. 18 от НПК всички доказателства събрани по делото –  показанията на свидетелите А.М.А., Р.Р.Д., М.Р.З. и  И.Г.С., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства – справка за съдимост, заверено копие на АУАН с бланков №  ***, фиш за медицинска помощ, протокол за изследване,  справка картон на водача, копие на списък с проверени технически средства, заверено копие на талон за медицинско изследване № 095763, намери за установено следното: Подсъдимият   

А.М.Д., с ЕГН **********,***,  с настоящ адрес ***, ***, ***, осъждан, ***, към момента на извършване на деянието е бил неправоспособен.  

        На 19.06.2017г.  през деня  свидетелите А.А. и Р.Д. *** изпълнявали задълженията по охрана на обществения ред и контрол на движението по пътищата в района на с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. Към около 15.00 часа извършили проверка на *** с рег. № ***, собственост на фирма ***. При проверката установили, че автомобила се управлява от подсъдимия  Д.. Свидетелите А.А. и Р.Д. усетили, че водача лъха на алкохол, попитали го дали е употребил алкохол, на което Д., който бил сам в автомобила, отговорил утвърдително. Твърдял, че е употребил алкохол, след което се качил в лекия *** с рег. № *** и потеглил в посока към с. Д.. Тогава свидетелите А. и Д. уведомили колегите си работещи по КАТ  свидетелите М.З. и  И.С., които  извършили на подсъдимия Д. проверка за употреба на алкохол чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097. Уредът отчел положителен резултат с концентрация на алкохол от 2,22 промила  на хиляда. Служителите на полицията  съставили на Д.  АУАН бл. № *** и в 17.00 часа предоставили талон  на водача за изпращане на медицинско изследване № 095763, който същия получил лично. След това го придружили до ФСМП- гр. Трън, където, видно от  съставения протокол за медицинско изследване подсъдимият Д. отказал да даде кръвна проба.

Изложената фактическа обстановка, е приета от съда за категорично и безспорно установена въз основа на депозираните в съдебното производство гласни доказателства, прочетените и приети писмени такива. Тя се установява от показанията на свидетелите А.М.А., Р.Р.Д., М.Р.З. и  И.Г.С., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства .

От посочените доказателства точно и категорично се изясняват всички факти от значение за правилното решаване на делото – извършването на деянието, неговото авторство и обстоятелствата от значение за наказателната отговорност на дееца. Гласните и писмените доказателства, в своето единство изясняват пълно, последователно и безпротиворечиво приетата от съда фактическа обстановка. 

При така констатираното, настоящият състав намира, че подсъдимият Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 б, ал.1 от НК. Същият на 19.06.2017г. около 15.00 часа в с. П., общ. Трън, обл. Перник, на път 637 на 27 км. с посока на движение към с. Д., общ. Трън, обл. Перник, управлявал лек *** с рег. № ***, собственост на фирма ***, с концентрация на алкохол над 1.2 на хиляда, а именно 2.22 на хиляда, установено по надлежния ред, чрез използване на техническо средство Алкотест Дрегер 7510/0097 – престъпление по чл. 343б, ал. 1, от НК.

Изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия, чрез боравене с механизмите на МПС – *** с рег. № ***, по начин, че той да бъде приведен в движение. Налице са останалите обективни елементи на престъплението – управлението осъществявал след употреба на алкохол в инкриминираните от закона стойности, над 1.2 промила на хиляда, като конкретната концентрация била измерена с уред годен за отчитане  съгласно закона.    Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл. Деецът е съзнавал, че управлява МПС след като е употребил алкохол, предвиждал е общественоопасните последици от това поведение и е целял тяхното настъпване.

        За престъплението по чл. 343б ал.1 от НК предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 200 до хиляда лева. При индивидуализацията на наказанието, съдът отчете конкретната обществена опасност на деянието и дееца.

        Като смекчаващи обстоятелства прецени възрастта на подсъдимия и не лошата му обществена характеристика. Като отегчаващи обстоятелства отчете отказа на подсъдимия да даде кръв за изследване. наличието на предходно осъждане на подсъдимия за същото деяние извършено преди половин година. Съдът съобрази и целите на наказанието по чл. 36, ал. 1 от НК и намери, че по отношение на подсъдимия те ще се изпълнят с налагане на наказание лишаване от свобода за срок от една година и двеста лева глоба. На основание чл. 66 ал.1 от НК съдът определи отлагане за три години на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

                Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: