РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 15.7.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 148/2015 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Б.Н.П. С.В.В.,
В.Т.В.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 13.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД, предявен от Б.Н.П. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника му - адвокат Ч.Б. от ПАК, против С.В.В., с адрес: *** и В.Т.В., с адрес: ***, за сумата от 999.99 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от непозволено увреждане – за извършени от ответниците противоправни действия, изразяващи се в коситба на трева на площ 3.100 дка. и изкореняване на дървета, а именно: 4 бр.ябълки „Белфльор” на 5г., 2 бр. Ябълки „Златна пармена” на 4 г., 1.бр. ябълка „касунка” на 3 г., 1 бр. Слива „Тробоняча” на 10 г., 1 бр.слива „Тробоняча” на 15 г., 2 бр. дюли на 2 г., извършено през стопанската 2015г. в имот, находящ се в с.Цегриловци общ.Трън с номер 010201, нива, в местността „Върбица”, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
2 НОХД No 32/2016 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Б.Х.Г. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Х.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан (реабилитиран), не женен, със средно образование, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********. за ВИНОВЕН в това, че на през нощта на 10.08.2015 г. срещу 11.08.2015 г. в с.Бераинци, общ.Трън е причинил тежка телесна повреда на Б.К.Н. ***, изразяваща се в две големи прободно-порезни рани по лява предмишница с лезия на медиалния и улнарен нерви на горния крайник, което е довело до липса на свиване на пръстите на лявата ръка, представляващо осакатяване на ляв горен крайник, поради което и на основание –чл. 128, ал.2, пр.8-мо във връзка с ал.1 от НК,,във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 (ТРИ) години. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 3 (ТРИ) ГОДИНИ лишаване от свобода с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила като на основание чл.67, ал.3 от НК, постановява през изпитателния срок пробационна мярка по чл.42а, ал.1, т.2 – задължителни периодични срещи с пробационен служител.. На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Б.Х.Г. със снета по делото самоличност да заплати разноски по водене на досъдебното производство в размер на 382.88 лева / триста осемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки/, в полза на ОД МВР – Перник и 204.90 лева /двеста и четири лева и деветдесет стотинки/ в полза на Районен съд гр. Трън. На осн.чл. 53 от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства, които са средство за извършване на престъплението, а именно: 1 бр. нож, тип „кухненски” с дървена дръжка и надпис на острието „ Extra Kalite BAYRAM BURSA Pasianmaz, с изкривено на една страна острие и червеникаво-кафени петна в областта на острието и дръжката; 1 бр. нож, тип ловджийски, с гравирани елементи в областта на острието и дръжката, и с край на дръжката във формата на глава на куче или вълк, по острието и дръжката на който има червеникаво-кафени петна.
Б.Х.Г.
Мотиви от 13.7.2016г.
Мотиви по НОХД № 32 по описа на Районен съд гр. Трън, І с-в за 2016 г. Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура гр. Трън против Б.Х.Г., за това че на през нощта на 10.08.2015 г. срещу 11.08.2015 г. в ***, е причинил тежка телесна повреда на Б.К.Н. ***, изразяваща се в две големи прободно- порезни рани по лява предмишница с лезия на медиалния и улнарен нерви на горния крайник, което е довело до липса на свиване на пръстите на лявата ръка, представляващо осакатяване на ляв горен крайник-престъпление по чл. 128,ал.2, пр.8-мо, вр.с ал.1 от НК В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура гр. Трън поддържа обвинението спрямо подсъдимия във вида, в който е внесено с обвинителния акт. Поддържаното обвинение счита, че се доказва по несъмнен начин в хода на съдебното следствие от събраните по делото доказателства, които кореспондират с фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Районния прокурор с оглед на изложеното предлага на съда да признае подсъдимия да виновен и да му наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от осем месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от три години. Подсъдимия, пледира съдът да постанови присъда, с която да го признае за невиновен, като сочи, че е намушкал пострадалия в условията на неизбежна отбрана, като целта му е била да защити собствения си живот. Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното: ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият Б.Х.Г., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, безработен, адрес ***, неосъждан /реабилитиран/. Подсъдимият Б.Х.Г. и пострадалия- св.Б.К.Н. са първи братовчеди. Двамата били в добри отношения, нямали спорове помежду си, вкл. и по имуществени наследствени въпроси. Б.Х.Г. ***, но ползвал самостоятелна стая на втория етаж в наследствената на двамата къща в ***, която къща той предимно обитавал и поддържал. На 10.08.2015 г. следобяд, подсъдимият Б.Х. и пострадалия Б.Н. се видели на първия бент на р.Ерма, в близост до с. Берайнци, общ. Трън. Тъй като са роднини и в близки отношения, подсъдимият предложил на св. Н. да го изчака да се изкъпе и после да отидат да пият по една ракия. Св. Н. се съгласил. Привечер двамата тръгнали пеша за гр. Трън, кв. ”Баринци”, за да купят ракия. По пътя за магазина в кв.”Баринци”, от частна къща, намираща се в края на гр.Трън, м.”Илиин хан”, подсъдимият купил от свой познат 1 бутилка от 0,500 л. ракия, която двамата изпили по пътя. Пристигайки в кв.Баринци, подсъдимият купил от магазина 1 бутилка от 0,700 л. мастика „Пещера”, която отворили пред магазина, част от нея подсъдимият и св. Н. изпили направо от шишето пред магазина. Вече се било стъмнило, когато двамата решили да се връщат в с. Берайнци, като по пътя изпили останалата в шишето мастика. Късно през нощта на 10.08.2015 г. срещу 11.08.2015 г., около полунощ /кучето на св. А.М. станало неспокойно и започнало да лае/ пристигнали в с. Берайнци, като и подсъдимият, и свид.Б.Н., вече били много пияни. Пристигайки в къщата, свид. Б.Н. влязъл първи и стигайки до вратата на втория етаж, която била заключена с катинар, я ритнал силно, тя се отворила, а халката на катинара се счупила. Свидетелят Н., а след него и подсъдимия влезли в стаята на подсъдимият, но ритането на вратата и счупването на халката на катинара от св.Н. ядосало много подсъдимия и по този повод двамата се скарали. Тъй като и двамата били под въздействие на алкохола, спорът се разгорещил, пострадалия обяснявал на подсъдимия, че къщата не е само негова, а е обща и на двамата, тъй като им е наследствена, и в един момент двамата се сбили, подсъдимият грабнал един от двата ножа, които държал за самоотбрана под леглото си и започнал да нанася удари с него в тялото на св. Н.. Последния, за да се предпази, взел намиращата се наблизо металната лопатка за печка и държейки я с лявата си ръка се опитвал да се предпази от ударите, като междувременно с нея нанасял и удари в областта на главата на подсъдимия. При един от ударите ножът се изкривил, при което подсъдимият го хвърлил и взел втория нож. Един от опитите за промушване бил насочен в областта на слабините, а друг в сърдечната област, при предпазването си от този удар, подсъдимия порязал пострадалия в областта на лявата предмищница. В резултат на това получил дълбока и силно кървяща порезна рана и св.Н. паднал на леглото. Изплашен, че е убил братовчед си, подсъдимият след като се чудил известно време какво да прави отишъл за помощ при съседа си- св.А.З.М. и го помолил да се обади на тел. 112 и „Бърза помощ”, да за дойде полиция и линейка, тъй като бил извършил нещо „много лошо”, без да обяснява какво /от влизането им в къщата, до отиването до св. М. е изминало около един час, тъй като кучето на свидетеля е лаяло толкова време/. Подсъдимият се върнал в къщи при пострадалия Н., а свид.М. се обадил на тел.112 и останал да чака служителите на МВР Трън и линейката, за да ги упъти за местонахождението на къщата на подсъдимия. При пристигането на свидетелите Р.А.Б. и А.Б.М.-***, св. М. им обяснил къде се намира къщата на подсъдимия, като им казал, че преди да дойде същия при него за помощ, чул ,че имало караница и викове от къщата му. Отивайки към къщата на подс. Г., свидетелите били посрещнати от него и видели, че има рани по главата и кръв по лицето и тялото, както и че миришел силно на алкохол. Двамата свидетели били заведени от подсъдимия в стаята на втория етаж, където на леглото лежал пострадалия Н., който имал кръв по дрехите. Влизайки в стаята, свидетелите Б. и М. установили, че на пода има капки кръв, два ножа и малка лопатка. Пострадалия Н. се надигнал и вдигнал блузата си, при което свидетелите Б. и М. видели, че има порезна рана в областта на корема и порезна рана в областта на лявата ръка. По начина, по който се опитал да им обясни/говорът му бил провлачен/, че подсъдимият Г. го е „намушкал”, свидетелите разбрали, че пострадалия също е под въздействието на алкохол. Свидетелят М. излязъл вън от къщата, за да докладва и да извика екип на ФСМП гр.Трън за оказване медицинска помощ на Н.. Провел и разговор с подсъдимия за случилото се и той обяснил, че с пострадалия са братовчеди, през деня двамата изпили много алкохол-ракия и мастика и връщайки се в къщата в с.Берайнци, св.Н. изритал вратата на стаята, при което изкъртил халката на катинара, с който била заключена. Това ядосало подсъдимия, двамата се скарали, като подсъдимия започнал да го удря с лопатка по главата, а подсъдимия започнал да му нанася удари с намиращите се в стаята ножове,за да се защити. От разширената съдебно-медицинска експертиза № 223-А/2015 г. се установява, че Б.К.Н. е получил следните увреждания: прободно-прорезни, наранявания в областта на двете ребрени дъги, непроникващи в телесни кухини. Прободно порезна рана в лявата слабинна област. Две големи прободно порезни рани по лява предмишница с лезия на медиалния и улинарен нерви на горния крайник. В резултат на нараняването на срединния и на лакътния нерви на ляв горен крайник са настъпили неблагоприятни последствия по отношение на хватателната функция на ръката,с неблагоприятен изход и с прогноза същите да не се възобновят за цял живот, порад
3 АНД No 50/2016 КАТ С.М.Б. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0361-000117/04.09.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу С.М.Б., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева, на основание чл. 179, ал.3, т. 4 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т.1 от ЗП, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0361-000117/04.09.2015 година, издадено от Началник на РУ на МВР – Трън срещу С.М.Б., ЕГН **********, в частта, с която на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева, на основание чл. 183, ал. 1, т.1, пр.1,2 от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.
4 АНД No 60/2016 Производства по приложението на чл.78а НК   РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН,
К.С.М.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 12.7.2016г.
К.С.М.
Мотиви от 12.7.2016г.
5 НОХД No 69/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.А.Г.,
Д.И.Б.,
Т.Х.Т.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Определение от 4.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 69/2016г. по описа на Районен съд - Трън, поради невъзможност да се образува състав.