РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 88/2017 Агенция "Митници" В.Й.М. МИТНИЦА СТОЛИЧНА Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 348/26.10.2017г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-555/32-127892/11.05..2017г. на Директора на Агенция „Митници“ , в частта по т.1, с което на В.Й.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. / хиляда лева/ на основание чл. 123 ал.3, ал.1 от ЗАДС. ОСТАВЯ В СИЛА наказателно постановление № 348/26.10.2017г. на началника на Митница Столична, АНО съгласно заповед ЗАМ-555/32-127892/11.05..2017г. на Директора на Агенция „Митници“ в частта по т.2, с която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС отнема в полза на държавата 20 / двадесет броя/ кутии цигари марка „Rodeo“, с по 19 къса всяка, 3 / три/ броя кутии цигари марка „Marlboro touch less smell“ и 1 / един брой/ кутия цигари марка „Marlboro touch“, всяка съдържаща по 20 къса цигари, общо 24 / двадесет и четири/ броя кутии цигари, всичките без бандерол за платен акциз в РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 2.5.2018
Наказателно дело № 219/2018
В законна сила на 2.5.2018г.
2 АНД No 91/2017 КАТ К.А.К. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 1.2.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 17-0361-000205/06.11.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън, в частта в която на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП наложил на К.А.К., с ЕГН: ********** като вместо административно наказание „глоба” в размер на 300лв., определя глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение на разпоредбите на чл.150А ал.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Наказателно дело № 183/2018
В законна сила на 14.5.2018г.