РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 93/2015 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Т.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 20.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.Т.Х. на 31 години, родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, работи в дизайнер в „************* адрес:***, с постоянен адрес:***0 с ЕГН **********. за НЕВИНОВНА в това, че на 06.09.2015 г. след 18.30 часа на път ІІ-63, км 56+100 общ.Трън, движейки се в посока от с. Главановци към гр.Трън управлява МПС „л.а. Опел Астра” с рег. № СА 77 59 ВК, собственост на ******** от гр.София, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,17 промила установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 324 от 12.09.2015 г. – престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.
И.Т.Х.
Мотиви от 5.5.2016г.
В законна сила от 6.5.2016г.
2 НОХД No 15/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.Х.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият А.Х.Х., роден на *** г. в Ирак, Афис № ВR052381, с постоянен адрес: гр. Сенжар, Ирак, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, без установен настоящ адрес за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
А.Х.Х.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
3 НОХД No 16/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.Ю. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ю., роден на ***г. в гр.******, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
С.Ю.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
4 НОХД No 17/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Е.А.Ж. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият подсъдимият Е.А.Ж., роден на *** г. в Ирак, с постоянен адрес: гр.Сенжар, Ирак, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование без установен настоящ адрес за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Е.А.Ж.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
5 НОХД No 18/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Л.Б.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Б.Ф. роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия, 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Л.Б.Ф.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
6 НОХД No 19/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.Н.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.Х., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Р.Н.Х.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
7 НОХД No 20/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Б.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Б.Р., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
И.Б.Р.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
8 НОХД No 21/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН У.А.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият У.А.Ф., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
У.А.Ф.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
9 НОХД No 22/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Х.А.Ш. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият Х.А.Ш., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с висше образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Х.А.Ш.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
10 НОХД No 24/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.О.А. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият С.О. А., роден на *** г. в Ирак, с постоянен адрес: гр.Керкут, Ирак и настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
С.О.А.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
11 НОХД No 39/2016 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Х.Н.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 10.5.2016г.
„Пробация”, с пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т. 2 от НК, а именно: - задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 8/осем// месеца и с периодичност на явяването 2 /два/ пъти седмично, - задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 8/осем/месеца. ІІІ. Разноски- 78.66 лв. направени за изготвяне на СПЕ, се възлагат за плащане от подсъдимия по сметка на ОД на МВР гр.Перник.
Х.Н.И.
В законна сила от 18.5.2016г.
12 НОХД No 47/2016 Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Е.В.Б. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 10.5.2016г.
Е.В.Б.
В законна сила от 18.5.2016г.