РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2018г. до 15.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 66/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Й.Д. А.Г.Т. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
12.4.2018 10:00
2 Гражданско дело No 160/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Б.П. П.А.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
12.4.2018 10:30
3 Гражданско дело No 125/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД П.И.М. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
12.4.2018 11:00
4 Гражданско дело No 92/2017 Делба М.А.С.,
А.В.Б.,
В.Г.М.,
М.Г.М.,
Б.П.С.
М.П.С.,
А.В.К.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
12.4.2018 11:30
5 Гражданско дело No 46/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.М.Б. С.Б.С.,
М.Б.С.,
П.К.С.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
13.4.2018 10:30
6 Гражданско дело No 137/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Л.М.З.,
С.А.З.,
С.П.Ч.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
13.4.2018 11:40