РАЙОНЕН СЪД - ГР.ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 123/2014 Делби С.С.А. Ц.Б.Ц.,
Д.Б.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 8.3.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3 от 02.02.2016г., постановено по настоящото гр.д. № 123 по описа за 2014 г. на ТРС, като в диспозитива на Решение № 3 от 02.02.2016г. на страница четвърта преди последното изречение сочещо пред кого и в какъв срок се може да с обжалва решението, да се чете: „ОСЪЖДА ищеца да заплати сумата от 383.60 лева ( триста осемдесет и три леева и шестдесет стотинки ) лева за държавна такса, съразмерна с уважената част на исковата претенция“.
В законна сила от 2.4.2016г.
2 Гражданско дело No 72/2015 Облигационни искове З.С.К.,
С.М.К.,
А.М.К.
Д.С.А. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 4.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК по отношение на Д.С.А. ***, ЕГН **********, че дължи на З.С. ***, с ЕГН **********, С.М. К. с ЕГН: **********, адрес: *** и А.М. К. с ЕГН: **********, адрес: *** сумата в размер на 2 550 лева / две хиляди петстотин и петдесет / лева, както и претенция за заплащане на законна лихва считано от датата на подаване на заявлението в ТРС до окончателното и изплащане, както и направени разноски по настоящото дело, представляваща неизплатено задължение по Договор за банков кредит за текущо потребление № 671 сключен на 18.11.2002г. между „Българска Пощенска Банка“ АД , гр.София , клон Перник и Д.С.А.. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК Д.С.А. ***, ЕГН ********** да заплати на З.С.К. с адрес: ***, с ЕГН **********, С.М. К. с ЕГН: **********, адрес: *** и А.М. К. с ЕГН: **********, адрес: *** сумата от 102 лв. /сто и два лева /, представляващи платени държавни такси по настоящото и заповедното производства.
В законна сила от 18.4.2016г.
3 НЧХД No 122/2014 НЧХД Б.В.С. Д.А.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.3.2015г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.С., роден на *** г., в гр. С., българин, български гражданин, неосъждан, разведен, с ЕГН **********. за НЕВИНОВЕН в това, че на 24.07.2014 г. около 17,30-18,00 часа в землището на с. Лешниковци, общ. Трън, местността „Върбие”, чрез нанасяне на удари с метална щека е причинил лека телесна повреда на Б.В.С., изразяваща се в следните увреждания: разкъсно-контузна рана в дясната теменна област на главата, охлузване по челото в ляво и кръвонасядане по лявата плешка, което му е причинило „Временно разстройство на здравето неопасно за живота” - престъпление по чл. 130 ал. 1 НК. ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск по чл. 45 от ЗЗД, с който тъжителя иска подсъдимия да бъде осъден да му заплати сумата от 3000,00 лв, представляващи обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания и постоянни главоболия в резултат на извършеното престъпление.
Д.А.С.
В законна сила от 10.4.2016г.
4 АНД No 70/2015 По ЗГ и ЗЛОД С.Г.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 17.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 48/27.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите Кюстендил, в частта, с която на основание чл. 53 ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите /ЗГ/ е наложено на С.Г.А. с ЕГН **********, в качеството и на лицензиран лесовъд, административно наказание „глоба” в размер на 720 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 108, ал.3 от ЗГ и чл. 61 от Наредба 8 за сечите в горите, във вр. с чл.47, ал.1,т.1 от НСГ, като намалява размера на глобата от 720 лв. на 300 /триста / лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2015
Наказателно дело № 162/2016
В законна сила от 18.4.2016г.
5 АНД No 71/2015 По ЗГ и ЗЛОД С.Г.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 17.12.2015г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 46/26.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите Кюстендил, в частта, с която на основание чл. 53 ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и чл. 275, ал. 1, т. 2 от Закона за горите /ЗГ/ е наложено на С.Г.А. с ЕГН **********, в качеството и на лицензиран лесовъд, административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 108, ал.3 от ЗГ и чл. 61 от Наредба 8 за сечите в горите, във вр. с чл.47, ал.1,т.2 от НСГ, като намалява размера на глобата от 500 лв. на 300 /триста / лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2015
Наказателно дело № 161/2016
В законна сила от 18.4.2016г.
6 АНД No 2/2016 Административни дела М.И.М. ОО АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ -СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 42-0002029/28.10.2015 година, издадено от Главен инспектор в ОО „АА“, гр. София, с което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП и чл. 53 от ЗАНН на М.И.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв., за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗАвтП.
В законна сила от 9.4.2016г.
7 АНД No 25/2016 По ЗД по пътищата С.Н.С. РУ НА МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0361-000013 от 27.01.2016 г., издадено от началник на РУ на МВР-гр.Трън, с което на С.Н.С., ЕГН ********** *** на основание чл. 175 ал.1 т.1 и чл.183 ал.4, т.7 предл.1 от ЗДВП е наложено административно наказание глоба общо в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.
В законна сила от 14.4.2016г.
8 НОХД No 30/2016 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Т.В.Д. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 6.4.2016г.
се признава за виновен в това, че: На 28.11.2015 г, в с.Филиповци, общ.Трън, в къща, находяща се в махала „Прибой”, по специален начин/чрез демонтиране на стъкло на прозорец/, в условията на опасен рецидив, е направил опит да отнеме чужди движими вещи/ 1 бр.фритюрник, неустановена марка и модел, бял на цвят; 1 бр. грил-тостер, марка” Taurus”, бял на цвят; 1 бр.електрическа кана за вода марка “Sapir”, бяла на цвят; 1 бр.електрическа скара, тип ”парти грил”, марка „Елдом Микс Провадия”; 1 бр.алуминеева тава за печене/диаметър 37 см./ ; един бр.плетен кафяв пуловер; 1 бр.жълта блуза с къс ръкав с надпис „adidas”; 1 бр.черна блуза с къс ръкав с къс ръкав, с надпис”хит”; 1 бр.суитчер сив на цвят, с оранжеви ръкави и качулка, с надпис в долния край в дясно” neouibes”; 1 бр.бутилка от 700мл. съдържаща домашна ракия, 1 бр. бутилка от 700 мл. съдържаща уиски „Джим Бим”, 1бр. бутилка от 1л. с бира „Старопрамен”, 1 бр. бутилка от 1,5 л. с безалкохолно „Швепс”, 1 бр. бутилка от 1,250л., съдържаща „Кока кола”; 1 бр.стара метална кафеварка с неустановена марка и модел, 1 бр.ловни губени ботуши 43 номер-български;1 бр.брадва за цепене на дърва с дървена дръжка,1 бр.военен гумен,зелен дъждобран;1 бр.черно шушляково яке с качулка и оранжева подплата с неустановена марка и размер; 1 бр.блуза-маслено зелена от полар”L” размер;1 бр.стар газов фенер-син на цвят- всичките на обща стойност 100,00 лв., равняваща се на 0,26 пъти. МРЗ/, от владението на Р.П.П. ***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини-престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от Подсъдимия Т.В.Д. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият Т.В.Д. , със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1, вр.чл.55, ал. 1, т. 1,вр.чл.54 от НК. от НК да изтърпи следното наказание : -Лишаване от свобода за срок от 2/две/ години. -На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се определя първоначален ”строг” режим на изтърпяване на наказанието в заведение от закрит тип- затвор. - На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК времето през което подсъдимият Т.В.Д. е бил задържан с МНО ”Задържане под стража”, а именно за периода от 28.11.2015 г. до 06.04.2016г. се приспада от определеното наказание „Лишаване от свобода”.
Т.В.Д.
В законна сила от 6.4.2016г.
9 АНД No 31/2016 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.М.Д. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 22.3.2016г.
Признава обвиняемия С.М.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работи като дървосекач във фирма ********, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че от началото на месец юли 2015г. в гр.Трън, като пълнолетно лице е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- А.А.Г. с ЕГН: ********** от гр.Трън, без да е сключил с нея граждански брак - престъпление по чл.191, ал.1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.
С.М.Д.
Мотиви от 22.3.2016г.
В законна сила от 7.4.2016г.