РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.4.2016г. до 30.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 93/2015 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Т.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 20.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата И.Т.Х. на 31 години, родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, работи в дизайнер в „************* адрес:***, с постоянен адрес:*** с ЕГН **********. за НЕВИНОВНА в това, че на 06.09.2015 г. след 18.30 часа на път ІІ-63, км 56+100 общ.Трън, движейки се в посока от с. Главановци към гр.Трън управлява МПС „л.а. Опел Астра” с рег. № СА 77 59 ВК, собственост на ******** от гр.София, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,17 промила установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 324 от 12.09.2015 г. – престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК.
И.Т.Х.
Мотиви от 5.5.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща за процедура по чл.320/322 НПК
Определение от 27.6.2016
Наказателно дело № 184/2016

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Присъда от 14.9.2016
Наказателно дело № 202/2016
В законна сила на 1.3.2017г.
2 НОХД No 15/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН А.Х.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият А.Х.Х., роден на *** г. в Ирак, Афис № ВR052381, с постоянен адрес: гр. Сенжар, Ирак, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование, без установен настоящ адрес за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
А.Х.Х.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
3 НОХД No 16/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.Ю. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Ю., роден на ***г. в гр.******, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
С.Ю.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
4 НОХД No 17/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Е.А.Ж. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият подсъдимият Е.А.Ж., роден на *** г. в Ирак, с постоянен адрес: гр.Сенжар, Ирак, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с основно образование без установен настоящ адрес за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Е.А.Ж.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
5 НОХД No 18/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Л.Б.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Б.Ф. роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия, 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Л.Б.Ф.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
6 НОХД No 19/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Р.Н.Х. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.Х., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Р.Н.Х.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
7 НОХД No 20/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН И.Б.Р. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Б.Р., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
И.Б.Р.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
8 НОХД No 21/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН У.А.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият У.А.Ф., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание на подсъдимия 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
У.А.Ф.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
9 НОХД No 22/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Х.А.Ш. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият Х.А.Ш., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес:***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, с висше образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Х.А.Ш.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
10 НОХД No 23/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Д.М.И. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият Д.М.И., роден на *** г. в Ирак, с настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с.Проданча, общ.Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Д.М.И.
Мотиви от 3.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
11 НОХД No 24/2016 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН С.О.А. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Присъда от 25.4.2016г.
Признава подсъдимият С.О. А., роден на *** г. в Ирак, с постоянен адрес: гр.Керкут, Ирак и настоящ адрес ***, иракски гражданин, националност – кюрд, неженен, неосъждан, безработен, със средно образование за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2015г. в землището на с. Проданча, общ. Трън, местността „Прекръстие“ ( на около 300 метра източно от 317 гранична пирамида ) е направил опит да излезе през границата на страната ( от Република България в Република Сърбия ), без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини, поради което на основание чл.279,ал.1 вр.чл.18 ал.1 предл. І-во от НК, във вр. с чл. 54 ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
С.О.А.
Мотиви от 10.5.2016г.
В законна сила на 11.5.2016г.
12 АНД No 27/2016 КАТ В.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.4.2016г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно Наказателно постановление № 16-0361-000015/29.01.2016г. на Началника на РУП – гр. Трън, с което на В.В.В.- ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174 ал.1, чл.183 ал.1 т.1 предл.1-во и 2-ро и чл.183 ал.1 т.1 предл. 3-то от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 820 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца.

Резултат от касационна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
Решение от 26.9.2016
Наказателно дело № 302/2016
В законна сила на 26.9.2016г.
13 АНД No 33/2016 Комисия за защита на потребителите EТ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРИГОРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 25.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-15167/08.01.2016г. на E.Е. в качеството и на главен директор на главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите / КЗП /, упълномощена съгласно заповед №286 от 22.04.2015г. на Председателя на КЗП, с което на ЕТ „*************, с ЕИК ************* с ЕГН: ********** са наложени административни наказания както следва: 1/ за нарушение на чл. 114, т.1 от Закона за туризма (Дв.бр.30/2013 г. изм.Дв.бр.68/2013 г. изм.Дв.бр. 109/2013 г., изм.Дв.бр.40/2014 г.) е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 206, ал.1, във връзка с чл. 114, т.1 от Закона за туризма; 2/ за нарушение на чл. 117, ал.1 от ЗТ (Дв.бр.30/2013 г. изм.Дв.бр.68/2013 г. изм.Дв.бр.109/2013 г., изм.Дв.бр.40/2014 г.) е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева, на основание чл. 211, във връзка с чл. 117, ал.1 от ЗТ, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.9.2016
Наказателно дело № 310/2016
В законна сила на 9.9.2016г.