РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 15.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 155/2014 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Т.К. М.Ц.Л.,
Е.С.Т.,
М.М.В.
Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 6.4.2016г.
2 Гражданско дело No 8/2016 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК АД В.Б.С. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК”АД иск за установяване по реда на чл. 422 от ГПК, спрямо ответника, че дължи на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД, ЕИК 113012360, с адрес: гр. Перник 2303 кв. „Мошино” ТЕЦ „Република” представлявано от Изпълнителния директор инж. К.Г. сумата в общ размер от 2501.65 лв. /две хиляди петстотин и един лв. и 65 ст./, от която сума главница в размер на: сумата от 2084.55 лв. /две хиляди осемдесет и четири лв. и 55 ст./ за консумирана топлинна енергия на топлоснабден имот - находящ се на адрес *** с абонатен № 0100200006 за периода от 01.05.2012г.. до 30.04.2014г., включително и лихва за забава на месечните плащания в размер на сумата от 417.10 лв. /четиристотин и седемнадесет лв. и 10 ст./, за периода от 09.07.2012г.. до 20.08.2015г., както и лихва за забава от датата на депозиране на Заявлението по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на вземането, както и направените в настоящото производство съдебни и деловодни разноски като неоснователен, поради липса на правен интерес от страна на ищеца.
В законна сила на 1.7.2016г.
3 Гражданско дело No 35/2016 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.Т.К.,
ПРОКУРАТУРАТА НА РБ
  Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Определение от 6.4.2016г.
В законна сила на 26.4.2016г.
4 НОХД No 30/2016 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Т.В.Д. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Споразумение от 6.4.2016г.
се признава за виновен в това, че: На 28.11.2015 г, в с.Филиповци, общ.Трън, в къща, находяща се в махала „Прибой”, по специален начин/чрез демонтиране на стъкло на прозорец/, в условията на опасен рецидив, е направил опит да отнеме чужди движими вещи/ 1 бр.фритюрник, неустановена марка и модел, бял на цвят; 1 бр. грил-тостер, марка” Taurus”, бял на цвят; 1 бр.електрическа кана за вода марка “Sapir”, бяла на цвят; 1 бр.електрическа скара, тип ”парти грил”, марка „Елдом Микс Провадия”; 1 бр.алуминеева тава за печене/диаметър 37 см./ ; един бр.плетен кафяв пуловер; 1 бр.жълта блуза с къс ръкав с надпис „adidas”; 1 бр.черна блуза с къс ръкав с къс ръкав, с надпис”хит”; 1 бр.суитчер сив на цвят, с оранжеви ръкави и качулка, с надпис в долния край в дясно” neouibes”; 1 бр.бутилка от 700мл. съдържаща домашна ракия, 1 бр. бутилка от 700 мл. съдържаща уиски „Джим Бим”, 1бр. бутилка от 1л. с бира „Старопрамен”, 1 бр. бутилка от 1,5 л. с безалкохолно „Швепс”, 1 бр. бутилка от 1,250л., съдържаща „Кока кола”; 1 бр.стара метална кафеварка с неустановена марка и модел, 1 бр.ловни губени ботуши 43 номер-български;1 бр.брадва за цепене на дърва с дървена дръжка,1 бр.военен гумен,зелен дъждобран;1 бр.черно шушляково яке с качулка и оранжева подплата с неустановена марка и размер; 1 бр.блуза-маслено зелена от полар”L” размер;1 бр.стар газов фенер-син на цвят- всичките на обща стойност 100,00 лв., равняваща се на 0,26 пъти. МРЗ/, от владението на Р.П.П. ***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини-престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1 от НК. Престъплението е извършено от Подсъдимия Т.В.Д. при условията на пряк умисъл. ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият Т.В.Д. , със снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1, вр.чл.55, ал. 1, т. 1,вр.чл.54 от НК. от НК да изтърпи следното наказание : -Лишаване от свобода за срок от 2/две/ години. -На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се определя първоначален ”строг” режим на изтърпяване на наказанието в заведение от закрит тип- затвор. - На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК времето през което подсъдимият Т.В.Д. е бил задържан с МНО ”Задържане под стража”, а именно за периода от 28.11.2015 г. до 06.04.2016г. се приспада от определеното наказание „Лишаване от свобода”.
Т.В.Д.
В законна сила на 6.4.2016г.