П Р О Т О К О Л

гр.Трън, 06.04.2016 година

 

Трънски районен съд в публично съдебно заседание на шести април две хиляди и шестнадесета година в състав

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАИЛ АЛЕКСОВ

                                                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Е.М.

  Р.А.

при участието на секретаря: Ренета Милтенова

и прокурора Бисерка Милушева

сложи за разглеждане НОХД № 30 по описа за 2016 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 13.00 ч. се явиха лицата както следва:

Подсъдимия Т.В.Д. редовно призован се явява лично, доведен от органите на ОЗ „Охрана” Перник.

РП гр. Трън редовно призована изпраща представител прокурор Милушева.

Пострадалото лице Р.П.П. – редовно призован не се явява.

Съдът докладва постъпило писмо от АС на ПАК с рег. № 339/02.03.2016 г. за определяне на служебен защитник на подсъдимия Т.В.Д., адв. З..

Явява се адв. З. от ПАК определена за служебен защитник на подсъдимия съгласно направено искане на съда.

ПОДСЪДИМИЯ: Желая да бъда представляван в производството от адв. З.. Нямам финансова възможност да си упълномощя защитник. Желая делото да приключи със споразумение.

 Предвид изявлението на подсъдимия, че желае да бъде представляван от адв. З. и след, като съобрази, че към настоящия момент подсъдимия не е подсигурил защитник и че участието на защитник по настоящето производство е задължителна, тъй като същия е задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража” и желае делото да бъде приключено със споразумение съдът счита, че адв.З. следва да бъде назначена за защитник на подсъдимия в настоящото производство.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава адв. З. определена от АС н ПАК гр. Перник, като адвокат, който да осъществи правна помощ по настоящето дело за защитник на подсъдимия Т.В.Д..

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.:  Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Дава ход на делото.

Съдът сне самоличността на подсъдимия по негови данни Т.В.Д. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** ***.

Дава ход на съдебното следствие

Делото се докладва с прочитане на обвинителния акт /прочете се/

ПРОКУРОРА: Моля да ни бъде дадена възможност да изготвим споразумение

З.: Съгласна съм да изготвим споразумение.

С оглед изявлението на страните, че е възможно сключването на споразумение следва да бъде уважено искането за почивка.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Дава 20 минути почивка.

След почивката заседанието продължи в същия състав.

ПРОКУРОРА: Господин Съдия, постигнахме споразумение, с подсъдимия и неговия защитник, което ви представям, същото не противоречи на закона и морала и може да го одобрите, касае се за опит, а не за довършено престъпление при определяне на наказанието. Подсъдимия се признава за виновен.

АДВ.З.: Господин Съдия,       поддържаме така внесеното споразумение, което е подписано, от представителя на прокуратурата, от мен и от подсъдимия, считам че споразумението на противоречи на закона и морала.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ПОДСЪДИМИЯ:

Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, съгласен съм делото да приключи със споразумение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях, доброволно съм подписал споразумението, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът на основание  чл. 382, ал.5 от НПК предложи на страните, а именно, периода който се приспада по реда на чл. 59, ал.1 т.1 от НК да бъде от 28.11.2015 г., когато лицето е задържано със заповед за задържане рег. № 17/28.11.2015 г. на РУП гр.Трън до 06.04.2016 г.

ПРОКУРОРА: Съгласна съм със предложението.

АДВ.З.: Съгласна съм.

ПОДСЪДИМИЯ: Съгласен съм.

Предвид изявлението на подсъдимия съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на споразумението, в следния смисъл:

С П О Р А З У М Е Н И Е

За приключване на досъдебното производство по  реда на чл. 384, вр.чл.381 от НПК по

            НОХД № 30/2016  по описа на Районен съд гр.Трън,преписка № 759//2015 г.по описа на Районна   прокуратура гр.Трън.

            Днес,06.04.2016г. в гр. Трън, на основание чл.384, вр.чл. 381 ал. 1 от НПК се постигна настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД №  30 / 2016 г.  по описа на Районен съд гр.Трън, преписка рег. № 759/2015г. по описа на Районна прокуратура – гр.Трън, съдържащо съгласие по всички въпроси на чл.381, ал.5  от  НПК,  между:

            1. БИСЕРКА МИЛУШЕВА – Районен прокурор при Районна прокуратура – Трън          и

            2. Адв. Р.З. - ПАК, в качеството на служебен защитник на подсъдимия Т.В.Д., роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, постоянен адрес ***, адрес ***.

ОТНОСНО СЛЕДНОТО: 

            І. Подсъдимият Т.В.Д., роден на *** ***, ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, постоянен адрес ***, адрес ***.

се признава за виновен в това, че:

 На 28.11.2015 г, в с.Филиповци, общ.Трън, в къща, находяща се в махала „Прибой”, по  специален начин/чрез демонтиране на стъкло на прозорец/, в условията на опасен рецидив, е направил опит да отнеме чужди движими вещи/ 1 бр.фритюрник, неустановена марка и модел, бял на цвят; 1 бр. грил-тостер, марка” Taurus”, бял на цвят; 1 бр.електрическа кана за вода марка Sapir”, бяла на цвят; 1 бр.електрическа скара, тип ”парти грил”, марка „Елдом Микс Провадия”; 1 бр.алуминеева  тава за печене/диаметър 37 см./ ; един бр.плетен кафяв пуловер; 1 бр.жълта блуза с къс ръкав с надпис „adidas”; 1 бр.черна блуза с къс ръкав с къс ръкав, с надпис”хит”; 1 бр.суитчер сив на цвят, с оранжеви ръкави и качулка, с надпис  в долния край в дясно” neouibes”; 1 бр.бутилка от 700мл. съдържаща домашна ракия, 1 бр. бутилка от 700 мл. съдържаща уиски „Джим Бим”, 1бр. бутилка от 1л. с бира „Старопрамен”, 1 бр. бутилка от 1,5 л. с безалкохолно „Швепс”, 1 бр. бутилка от 1,250л., съдържаща „Кока кола”; 1 бр.стара метална кафеварка с неустановена марка и модел, 1 бр.ловни губени ботуши 43 номер-български;1 бр.брадва за цепене на дърва с дървена дръжка,1 бр.военен гумен,зелен дъждобран;1 бр.черно шушляково яке с качулка и оранжева подплата с неустановена марка и размер; 1 бр.блуза-маслено зелена от полар”L” размер;1 бр.стар газов фенер-син на цвят- всичките на обща стойност 100,00 лв., равняваща се на 0,26 пъти. МРЗ/,  от владението на Р.П.П. ***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини-престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1 от НК.

            Престъплението е извършено от  Подсъдимия Т.В.Д. при условията на пряк умисъл.

            ІІ. За така извършеното престъпление страните и подсъдимият Т.В.Д. , със  снета по-горе самоличност, приемат на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.4, пр.3, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1,б.”а”,б.”б” вр.чл.18, ал.1, вр.чл.55, ал. 1, т. 1,вр.чл.54 от НК.

 от НК да изтърпи следното наказание :

       -Лишаване от свобода за срок от  2/две/ години.

        -На осн.чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се определя първоначален ”строг” режим на изтърпяване на наказанието в заведение от закрит тип- затвор.            

      - На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК времето през което подсъдимият Т.В.Д. е бил задържан с  МНО ”Задържане под стража”, а именно за периода от 28.11.2015 г. до 06.04.2016г. се приспада от определеното наказание „Лишаване от свобода”.

           ІІІ. Подсъдимият Т.В.Д. се задължава да заплати в полза на ОДМВР-Перник сумата от 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ - разноски за съдебно-икономическа експертиза.

           ІV. Веществени доказателства –  1 бр.следа от материя, намерена и иззета от стъклена бутилка с етикет с надпис”TEACHERS 70 CL”, пълна с жълтеникава течност; 1 бр.следа от материя, намерена и иззета от дървен бюфет; 3 бр.следи от материя, намерени и иззети от правоъгълно стъкло с размери 106/49 см., подпряно под дървен навес до къщата се отнемат в полза на Държавата и тъй като са без стойност да се унищожат.

            С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.           

             На подсъдимия Т.В.Д. беше разяснен смисъла на настоящото споразумение, екземпляр от което му се връчи и той заяви, че се отказва от съдебно разглеждане на посоченото по-горе дело по общия ред.

                                                                                    

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:……………    

                      Б.Милушева

                                                                                          ЗАЩИТНИК:...........................          

ПОДСЪДИМ:………….                                                                   /Адв. Р.З./                           

            / Т.В.Д./

                                                                              

 

 

Съдът счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, тъй като престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия Т.В.Д. по реда на глава ХХІХ от НПК позволява сключването на споразумение. Така постигнатото сключено споразумение не противоречи на закона, морала и добрите нрави. С посоченото споразумение е постигнато съгласие по всички въпроси в съответствие с нормите на чл.381, ал.5 от НПК, поради което същото следва да бъде одобрено.

Воден от горното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 25

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- гр. Трън – прокурор Милушева, защитника на подсъдимия - адв.Р.З. и подсъдимия Т.В.Д., чието съдържание е вписано в настоящия протокол в смисъла изложен по-горе.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.309 от НПК, съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение "Задържане под стража" и след като намери, че основанието за налагане на същата не е отпаднало, на същото основание

О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава взетата по отношение на подсъдимия Т.В.Д. мярка за неотклонение, а именно "Задържане под стража" .

Определението в тази му част подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 30/2016 г. по описа на ТРС.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

Протокола се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………….

 

                                                              2…………

 

СЕКРЕТАР: