Р Е Ш Е Н И Е

 

18

 

Гр.Трън, 15.03.2015 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

18

 

Гр.Трън, 15.03.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

на секретаря: МАГДАЛЕНА ТАКОВА като разгледа докладвано от съдията наказателно административен характер дело № 28 по описа за 2016 година на ТРС    

 

Р Е Ш И

 

Признава обвиняемия И.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи*****, неосъждан, адрес ***, с ЕГН: **********, за виновен в това, че от м.декември 2014 г.  до 17.02.2015 г. в гр.Трън, като пълнолетно лице, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст-Б.П.Ж., ЕГН **********, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191,ал.1 от НК.

като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.

Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ТРЪНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ

 

на секретаря: МАГДАЛЕНА ТАКОВА като разгледа докладвано от съдията наказателно административен характер дело № 28 по описа за 2016 година на ТРС    

 

Р Е Ш И

 

Признава обвиняемия И.В.М., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи/технически сътрудник/в Община гр.Трън, по програма за временна заетост, неосъждан, адрес ***, с ЕГН: **********, за виновен в това, че от м.декември 2014 г.  до 17.02.2015 г. в гр.Трън, като пълнолетно лице, е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст-Б.П.Ж., ЕГН **********, без да е сключил с нея граждански брак – престъпление по чл.191,ал.1 от НК.

като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.

Решението подлежи на жалба и протест пред Пернишкия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: