РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 73/2016 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Г.Е.В. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Присъда от 18.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.В., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, ***, адрес ***, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2015 г., около 04,00 ч. в местността „Ждрелото” община Трън, чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето /вдясно от брадичката/, е причинил средна телесна повреда на Л.И. ***, изразяваща се в счупване на челюст /долната челюст в дясно/, при което се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл. 129, ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от пет месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.
Г.Е.В.
Мотиви от 30.11.2016г.
Мотиви към присъда № 81 /18.11.2016 г. по НОХД № 73/2016 г. по описа на Трънски районен съд. С обвинителен акт по ДП № 41/2015г. по описа на РУ-гр.Трън, по пр.пр.№483/2015г. РП-гр.Трън е повдигнала обвинение срещу Г.Е.В., ЕГН **********, за престъпление по чл. 129, ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1, от НК за това, че на 20.06.2015 г., около 04,00 ч. в местността „Ждрелото” община Трън, чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето/вдясно от брадичката/, е причинил средна телесна повреда на Л.И. ***, изразяваща се в счупване на челюст/ долната челюст в дясно/, при което се затруднява дъвченето и говоренето. Представителя на РП-гр.Трън прокурор Първанов поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимият бъде признат за виновен, да му бъде наложено съответно справедливо наказание. Подсъдимият Г.Е.В. чрез защитника си адв.В. моли съда да го признае за невиновен по така повдигнатото обвинение и го оправдае,тъй като обвинението не е доказано по несъмнен и категоричен начин, както и, че същия е бил в състояние на неизбежна отбрана. Трънският районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното: Подсъдимият Г.Е.В., ЕГН ********** е роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, ***, неосъждан е. От фактическа страна съдът приема следното: На 19.06.2015г.в местността “Ждрелото“, гр.Трън, обл.Перник се провеждало мероприятие “Мотосъбор“ на любителите на мотоциклети от цялата страна. За целта в горепосочената местност в близост до гр.Трън било осигурено място на желаещите мотолюбители за преспиване на палатки, в близост до тях имало организирани заведения за консумация на храна и алкохол, както и импровизирана сцена с водещи, и музикални изпълнители. Същия ден за участие в събора към 20.00ч. пристигнал пострадалия св.Л.И.Д., заедно с колегите си и приятели- членове на мотоклуб „Осоговски ездачи“- ***- между които и свидетелите С.С.К., С.И.С. и В.В.А.. Всички те пристигнали с моторите си, разпънали палатките си и започнали да се забавляват. По-късно вечерта на същия ден към около 23.00 часа на поляната където бил организиран събора пристигнал подсъдимия Г.Е.В. заедно със св.М.Н.Л.. Двамата са колеги от ***, пътували с лекия автомобил на св.Л.. После разпънали палатката си и седнали на една свободна маса и си поръчали храна и бира. На съседна маса на около 10-15 метра се веселели и свидетелите Д.В.Й., Р.А.С. и Л.Д.. Те дошли на събора по-рано от подсъдимия и св.Л.. Когато ги видели се поздравили, тъй като се познавали с двамата / св.Д.Й. е бивш служител на ***, а и всичките живеели в ***/. По някое време след полунощ т.е в ранните часове на 20.06.2015г. на масата на подсъдимия и св.М.Л. седнал един от рокерите от ***- св. В.А.. Към около 03,00 ч.- 03,30 ч. между подсъдимия и една неустановена по делото жена със собствено име В. по прякор *** възникнал спор, при който В. енергично я приканвал да се махне от масата им, а В. го заплашвала с нецензурни думи. В един момент към около 4.00ч. тя започнала да вика за помощ, настанала суматоха, при което пострадалия Л.Д., който се намирал в палатката си като разпознал гласа на своя позната излязъл от палатката да види какво става и при излизането си бил ударен с удари с ръка в областта на лицето от подсъдимия Г.В.. От ударите св.Д. паднал върху палатката си. Когато се осъзнал пострадалия станал и се притекъл на помощ на св.С.С. / председател на техния мотоклуб/, който бил затиснат по гръб на земята от подсъдимия с намерението да му нанася още удари. Св.Л.Д. и св.С.К. започнали да ги разтървават, като веднага след това чули полицейските заповеди на дошлите на място служители на РУ-гр.Трън- свидетелите Р.Р.Д. и Д.Д.Н., при което инцидента бил прекратен. Тъй като в хода на възникналото сбиване, подс.В. ударил и св.С.С. с юмрук в лицето същия е бил с кръв по лицето и първоначално усилията на полицаите освен за овладяване на обстановката били и за оказване съдействие на видимо пострадалият С.. Те извикали линейка като дошлите медици откарали във ФСМП гр.Трън св.С. и на място му оказали първа помощ- спрели кръвта по лицето и бинтовали главата му. След разпит на място полицейските служители задържали подс.Г.В. / със заповед за задържане от 04.30ч. на 20.06.2015г. от св.Я.К. / когото повечето от рокерите сочели за човека, нападнал и удрял колегите им С. и Д.. Вследствие на нанесения удар от страна на подсъдимия св.Л.Д. в областта на дясната половина главата окото и челюстта му били подути и изпитвал силна болка. Към обяд на 20.06.2016г. пострадалия Д. се придвижил с мотора си, но без да слага каска до родния си град. Там от аптека до болницата започнал да пие обезболяващи лекарства и антибиотик като мислел, че от удара го болят задните два-три зъба, които се клатели. На третия ден след инцидента отишъл на преглед при зъбтехник в гр.Козлодуй, който се усъмнил причината за болката да е от зъб, като му препоръчал да снима челюстта. На снимката се установила счупена челюст и на 29.06.2015г. св.Д. постъпил в болница „Пирогов“ в гр.София. На 01.07.2015г. след установяване на счупването, челюстта на пострадалия на мястото на счупването била оперирана в Клиниката по неврохирургия- отделение по лицево-челюстна хирургия на МБАЛСМ“Н.И.Пирогов“ АД София, а на 03.07.2016г. бил изписан от болницата. На 10.07.2015г. след като излязъл от болницата св.Д. депозирал жалба в РУ-гр.Трън като представил и съответните медицински документи относно полученото увреждане. След извършена предварителна проверка с постановление на прокурор при РП-гр.Трън от 10.08.2015г. било образувано и ДП № 41/2015г. по описа на РУ-гр.Трън. Съгласно чл.103, ал.1 от НПК, тежестта да докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи. Това в конкретния случай е сторено по начина предвиден в чл.303, ал.2 от НПК за повдигнатото обвинение, поради което и може да се формира несъмнен извод за виновност. По изложените съображения, след проверка и оценка на събрания по делото доказателствен материал в цялост, съдът прие обвиненията срещу подсъдимият Г.Е.В. за доказани по несъмнен начин и го призна за виновен в това, че: на 20.06.2015 г., около 04,00 ч. в местността „Ждрелото” община Трън, чрез нанасяне на удар с юмрук в лицето/вдясно от брадичката/, е причинил средна телесна повреда на Л.И. ***, изразяваща се в счупване на челюст/ долната челюст в дясно/, при което се затруднява дъвченето и говоренето- престъпление по чл. 129, ал.2 предл.3-то, вр. с ал. 1, от НК. В случая за изясняване на настоящия казус следва да бъде установено нанесени ли са удари от подсъдимият спрямо пострадалия, от които да са му причинени твърдените наранявания в обвинителния акт както и обстоятелствата, при които са нанесени свързани с време, място, начина на нанасяне. За решаването на този въпрос годно доказателствено средство съставляват обясненията на подсъдимия, показанията на описаните свидетели по-горе, извършените по делото СМЕ, разпознаване и други приети писмени доказателства по делото. Именно въз основа на възприятията на свидетелите и интерпретацията на ф

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 16.2.2017
Наказателно дело № 375/2016
В законна сила от 16.2.2017г.
2 АНД No 80/2016 РДГ К.С.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 242 от 01.08.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на К.С.Р., ЕГН ********** *** на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Наказателно дело № 495/2016
В законна сила от 6.2.2017г.
3 АНД No 104/2016 КАТ Г.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 30.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №16- 0361-000182 година, издадено от Началник на РУ на МВР - Трън срещу Г.А.М. ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН му е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 638, ал. 3 от КЗ в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ.
В законна сила от 7.2.2017г.
4 АНД No 113/2016 РДГ С.Н.Й. РДГ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
Решение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №369/19.10.2016 година, издадено от Директора на РДГ-Кюстендил, с което на С.Н.Й. ЕГН ********** на основание чл. 53 от ЗАНН на основание чл. 96, ал. 1 от ЗЛОД му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 83ж, ал. 1, вр. чл. 58, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от ЗЛОД, вр. чл. 59, ал. 3, т. 1 и 3 и чл. 86, ал. 4 от ППЗЛОД.
В законна сила от 8.2.2017г.
5 АНД No 130/2016 КАТ И.Е.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ГР.ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0361-000165/05.10.2016г. на Началника на РУ – гр. Трън, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174 ал.1 на И.Е.А.- ЕГН ********** му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв. както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, за извършени административни нарушения на разпоредбата на 5 ал.3 т.1 от ЗДвП.
В законна сила от 3.2.2017г.