РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 16.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 11/2017 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН Н.Г.Н. Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Споразумение от 24.2.2017г.
се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 18.02.2017г. около 19.15 часа в с. Бусинци, общ. Трън, обл. Перник, по път № 63707 с посока на движение към път III-637, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с рег. № ***, собственост на В.А.В. от гр. С., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество № 84 от 21.02.2017г. на НТЛ - ЕКД при ОД на МВР гр. Перник – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Престъплението е извършено от обвиняемия Н.Г.Н. при пряк умисъл като форма на вината. ІІ. За така извършеното престъпление на обвиняемия Н.Г.Н. със снета по -горе самоличност, на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено следното наказание – наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години. Да не бъдат налагани възпитателни мерки в изпитателния срок. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т.7 от НК обвиняемият Н.Г.Н. да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК да се приспадне времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – със Заповед за ПАМ № 17-0361-000011/18.02.2017г., считано от 18.02.2017г.
Н.Г.Н.