РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2017г. до 15.2.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 116/2016

Незаконно превеждане през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

Р.Б.Щ.,
Д.Т.,
Т.М.,
И.Ф.,
А.Р.,
Н.С.

Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ

Присъда от 8.2.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Б.Щ., роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, неженен, със средно образование, с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2015 г. в с.Стрезимировци, общ. Трън, обл.Перник е направил опит, който е останал недовършен, по независещи от него причини - намеса на граничните власти, да преведе през границата на страната - от Република България в Република Сърбия, група от хора, конто не са български граждани Т. Д. / ***/, родена на *** г. в, Ирак, иракска гражданка, без постоянен адрес в страната, *** /И.Ф./, роден на ***г. в Ирак, иракски гражданин, без постоянен адрес в страната, А.Р. /***/, роден на ***г. в Сирия, без постоянен адрес в страната, Т.М. /***/, роден на ***г. в Ирак, иракски гражданин, без постоянен адрес в страната, както и непълнолетните лица А.Т. /***/, роден на *** г. в Сирия, сирийски гражданин, без постоянен адрес в страната и ненавършилия шестнадесетгодишна възраст - Ш.Х. /***/, роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин без постоянен адрес в страната, като е използвал моторно превозно средство- л.а. марка" Киа Соренто"с рег.№ ***, негова собственост, без разрешение на надлежните органи на властта, поради което и на осн. чл.280, ал.2,т.1,т.З и т.4„вр.ал. 1 ,вр.чл.18, ал.1, вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 (една) година, ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева и конфискация на 1/10 /една десета/ идеална част от имуществото на подсъдимия, върху което съдът е допуснал обезпечение, с протоколно определение от 08.02.2017г.. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Признава подсъдимата Д. Т./ ***/, справка в „АФИС" ***-с установена смоличност по нейни данни: родена на *** г. ***, иракска гражданка, националност-кюрд, омъжена, безработна, начално образование, постоянен адрес-гр.***; неосъждана.за виновна ЗА ТОВА,ЧЕ: На 20.08.2015 г.в района на с.Стрезимировци, общ.Трън, обл.Перник е направила опит да излезе през границата на страната/ от Р.България в Р.Сърбия/,без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята й причини/намеса на граничните власти/, поради което и на осн. чл.279,ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВ АНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Признава подсъдимия *** М. /***/, справка в"АФИС" ***- с установена самоличност по негови данни: роден на *** г.***, ,иракски гражданин, националност кюрд, женен, безработен, средно образование, пост.адрес-гр.***; неосъждан, за виновен ЗА ТОВА, ЧЕ: На 20.08.2015 г.в района на с.Стрезимировци, общ.Трън, обл.Перник е направил опит да излезе през границата на страната/ от Р.България в Р.СърбияДбез разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята му причини/намеса на граничните власти/- поради което и на осн. чл.279,ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК; го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Признава подсъдимия И.Ф./ ***/, справка в" АФИС" ***- с установена самоличност по негови данни: род.на *** г.***, иракски гражданин, националност-кюрд, неженен, безработен, средно образование, пост.адрес: гр.***; неосъждан за виновен ЗА ТОВА,ЧЕ: На 20.08.2015 г.в района на с.Стрезимировци, общ.Трън, обл.Перник е направил опит да излезе през границата на страната/ от Р.България в Р.Сърбия/, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята му причини/намеса на граничните власти/- поради което и на осн.чл.279,ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК; го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Признава подсъдимия А.Р./***/, справка в „АФИС" *** неустановена самоличност; по негови данни: род.на *** г.***, иракски гражданин, националност кюрд, неженен, безработен, средно образование, пост.адрес: К., Сирия; неосъждан за виновен ЗА ТОВА,ЧЕ: На 20.08.2015 г.в района на с.Стрезимировци, общ.Трън, обл.Перник е направил опит да излезе през границата на страната/ от Р.България в Р.Сърбия/,без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята му причини/намеса на граничните власти/- поради което и на осн. чл.279,ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК; го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Признава подсъдимата Н.С./***/, справка в „АФИС" ***- с установена самоличност по нейни данни: род.на *** г. в К., Сирия, сирийска гражданка, националност-кюрд, омъжена, безработна, средно образование, пост.адрес Гр.К. Сирия; неосъждана, за виновен ЗА ТОВА, ЧЕ: На 20.08.2015 г.в района на с.Стрезимировци, общ.Трън, обл.Перник е направила опит да излезе през границата на страната/ от Р.България в Р.Сърбия/,без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята й причини/намеса на граничните власти /- поради което и на чл.279,ал,1, вр.чл.18, ал.1 от НК; го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100 ( СТО ) лева. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Веществените доказателства: черна найлонова торбичка празна, 1 бр.таблет с надпис "SAMSUNG",c надпис на гърба ***, иззет с протокол за огледна местопроизшествие от 21.08.2015 г.; -парче найлон, черно, с размери 4,4 см. на 3,5 см., жълта торбичка с надпис „BILLA", съдържаща в себе си 3 бр.пакети с бисквити и 1 бр. пластмасова бутилка с минерална вода с надпис „CLEVER"; един брой мобилен телефон марка Сименс" модел 70, един брой мобилен телефон марка"Нокиа", модел СЗ, с поставена един брой СИМ карга на оператор-„М-тел" с номер ***, един брой мобилен телефон марка „Нокиа", модел 1209 с поставена СИМ карта на оператор"Виваком" с номер *** и един брой мобилен телефон марка „Нокиа", модел 1209" с поставена СИМ карта на оператор „М-Тел"- собственост на Р.Б.Щ.; един брой мобилен телефон марка"Нокиа", с поставена един брой турска СИМ карта, собственост на Н. Сел
Р.Б.Щ.
Д.Т.
Т.М.
И.Ф.
А.Р.
Н.С.
Мотиви от 7.3.2017г.

2

АНД No 125/2016

РДГ

В.Е.К.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЮСТЕНДИЛ

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 1.2.2017г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 359 от 11.10.2016 г., издадено от Директора на РДГ Кюстендил, с което на В.Е.К., ЕГН ********** ***, на основание чл. 83 ж, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.83 ж, ал.1, вр. с чл.58 ал.1, чл.23 ал.1 от ЗЛОД, вр. с чл.59 ал.3 т.1 и чл.86 ал.4 от ППЗЛОД.

3

АНД No 3/2017

КАТ

С.М.П.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР ТРЪН

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 14.2.2017г.
ПОТВРЪЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление Наказателно постановление № 16-0361-000216/08.
12.2016г. на Началника на РУ – гр. Трън, срещу С.М.П.- ЕГН **********, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 174 ал.1, чл.183 ал.1 т.1 предл.1 и 2 от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1020 лв. за извършени административни нарушения на разпоредбите на чл.5 ал.3, т.1 от ЗДвП, чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП, както и „лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца.