Мотиви по НОХД № 82 по описа на Районен съд Трън за 2013 г.

 

Районна прокуратура гр. Трън е повдигнала обвинение против К.Д.Г. за това, че за периода от 01.01.2015 г. до 23.03.2015 г., в с.Филиповци, общ.Трън, на неустановени дни, в условията на продължавано престъпление,  отнел чужди движими вещи / 1 бр.зареждащ се фенер на 220 волта.; 25 л.домашна петдесет градусова гроздова ракия- 16 годишна; 10 л.домашно червено вино; 4 бр.буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр.буркани от 1 кг. с консервирано телешко месо; 6 бр.буркани от 1 кг. с консервирана свинска спържа; 50 кг.картофи; 4 кг.зрял боб; 2 кг.прах за пране, марка”Дуел”; 1 куб.м. нарязани и нацепени дърва за огрев/бук/; 2 бр.камери и записващо устройство/,  на обща стойност 995,00 лева /равняващи се на 2,76 пъти МРЗ по време на извършване на деянието/ от владението на Н.И.И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои., както следва-

1.За периода 01.01.2015 г. до17.03.2015 г., на неустановени дати, в условията на продължавано престъпление, в с.Филиповци,общ.Трън, е отнел от дома на Н.И.И. чужди движими вещи / 1 бр.зареждащ се фенер на 220 волта.; 25 л. домашна петдесет градусова гроздова ракия- 16 годишна; 10 л.домашно червено вино; 4 бр.буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр.буркани от 1 кг. с консервирано телешко месо; 6 бр.буркани от 1 кг. с консервирана свинска спържа; 50 кг.картофи; 4 кг.зрял боб; 2 кг.прах за пране, марка”Дуел”; 1 куб.м. нарязани и нацепени дърва за огрев/бук/ , от владението на Н.И.И., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои

2. В периода 17.03.2015 г.до 23.03.2015 г. на неустановена дата, в условията на продължавано престъпление, в с.Филиповци,общ.Трън, от дома на Н.И.И. отнел чужди движими вещи- 2 бр.камери и записващо устройство, от владението на Н.И.И., без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои- престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа обвинението, като счита, че се доказва от свидетелските показания и изготвените експертизи. Предлага на съда да постанови присъда, с която да признае подсъдимия за виновен, като му наложи наказание в „Лишаване от свобода” за срок от година, изтърпяването на което да бъде отложено за срок от три години, за който срок на основание чл. 67, ал. 3 от НК за бъде наложена и пробационна мярка по чл. 42, ал. 2, т. 2 от НК.

Защитникът на подсъдимия пледира, че се установява, че е извършил кражбата. По отношение на вида и размера на наказанието изразява становище, че е съгласен с предложеното от прокурора.

Подсъдимият Г. признава изцяло фактическата обстановка, така както тя е описана в ОА по реда на глава 27 НПК - чл. 371, т. 2 от НПК. Поддържа защитника си и изразява съжаление за извършеното.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 от НПК, намира за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият К.Д.Г. с ЕГН ********** е роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, пастир в с.Филиповци, общ.Трън, неосъждан/реабилитиран по право/

Подсъдимият К.Д.Г. ***, като къщата, в която живее е в съседство с имота на гражданския ищец и частен обвинител Н.И.И.. Въпреки, че постоянно живеел в гр. Перник, И. често посещавал къщата си, находяща се в с.Филиповци, общ.Трън, тъй като в същия имот, но в друга постройка до къщата, живее баща му, за когото полага грижи. Именно поради обстоятелството, че баща му живее в имота, И. оставял ключа от вратата на къщата под саксията на перваза на прозореца й, за да може при нужда, баща му да влиза в нея. Вътрешните врати и вратата към мазето не се заключвали.

Като съсед, подсъдимият Г. забелязал мястото, където И. крие ключа и от 01.01. 2015 г. до17.03.2015 г., на неустановена дата, вечерта, след като бащата на И. заспал, отишъл в имота на И., взел скрития от И. ключ, отключил с него вратата на къщата, влязъл в  мазето й, откъдето взел различни по количества хранителни и други продукти, а именно:1 бр. фенер-син на цвят, зареждащ се на 220 волта; 25 л. домашна гроздова ракия, около 50 градусова, 16 годишна;10 л. домашно червено вино; 4 бр. буркани от килограм с консервирано свинско месо; 19 бр. буркани от 1 кг. с консервирано телешко месо; 6 бр. буркани от 1 кг. с консервирана свинска спържа; 50 кг. картофи; 4 кг. зрял боб; 2 кг. прах за пране, марка”Дуел”; 1 куб.м. нарязани и нацепени дърва за огрев/бук/;        

От началото на 2015 г. Г. забелязал, че от къщата му в селото липсвали някои вещи- хранителни продукти, намиращи се в мазето на къщата. Първоначално И. помислил, че баща му се е нуждаел и ги е взел, но в началото на м. март 2015 г. разговарял с него и разбрал, че баща му не е взел хранителни продукти от мазето. Тогава на И. му направило впечатление, че освен хранителните продукти, липсвали и ракия, прах за пране и др. Поради това, на 17.03.2015 г. И. монтирал две камери- едната над входната врата, а другата- в коридора на къщата. При първото си идване след монтирането прегледал записите, но на тях нямало нищо. При следващото си идване на 23.03.2015г., установил, че в къщата е влизано, както и, че липсват двете камери и записващото устройство. Установявайки кражбата, И. сигнализирал в РУ на МВР Трън.

След извършване на ОИМ от служителите на МВР било установено, че извършителят е подсъдимият К.Д.Г., пред които той признал, че той е откраднал процесните вещи. Признал, че взел и двете камери и записващо устройство и ги изхвърлил в реката в клисурата за с.Велиново,общ.Трън.

Съгласно заключението на приетата по делото оценителна експертиза (СОЕ) стойността на вещите, които подсъдимият отнел, е 995,00 лева, която се равнява на 0,33 минимални работни заплати към датата на извършване на престъплението.

 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните гласни и писмени доказателства по делото събрани в хода на проведеното по реда на гл. 27 НПК „съкратено съдебно следствие” - чл. 371, т. 2 вр. чл. 372, ал. 4 НПК, а именно: направеното от подсъдимия признание на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, дадено по реда на чл. 371, т. 2 НПК; показанията на свидетелите; заключението на СОЕ, справка за съдимост за подсъдимия.

Посочените доказателства бяха приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл. 283 и чл. 372, ал. 4 НПК.

Съдът кредитира направеното от подсъдимия признание на фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на ОА, тъй като кореспондира с останалия събран по делото доказателствен материал - показанията на разпитаните по делото свидетели, писмените доказателства, както и заключението на експертизите, веществените доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на всички разпитани по делото свидетели, тъй като същите са логични, последователни, вътрешнонепротиворечиви и кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал и най - вече с писмените доказателства и доказателствени средства, както и с направеното от подсъдимия признание на фактите.

Съдът кредитира СОЕ, като счита, че е безпристрастна, обективна и кореспондира с останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло събраните по делото писмени доказателства, защото същите кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. чл.194,ал.1 вр чл. 26,ал.1 от НК.

От обективна страна - подсъдимият е отнел от владението на Н.И.И. чужди движими вещи, а именно: 1 бр.зареждащ се фенер на 220 волта.; 25 л.домашна петдесет градусова гроздова ракия- 16 годишна; 10 л.домашно червено вино; 4 бр.буркани от килограм с консервирано свинско месо, 19 бр.буркани от 1 кг. с консервирано телешко месо; 6 бр.буркани от 1 кг. с консервирана свинска спържа; 50 кг.картофи; 4 кг.зрял боб; 2 кг.прах за пране, марка”Дуел”; 1 куб.м. нарязани и нацепени дърва за огрев/бук/; 2 бр.камери и записващо устройство.

Подсъдимият е взел всички тези вещи от къщата на Н.И.И., находяща се в с. Филиповци, общ. Трън и е напуснал с тях мястото, където са били. Съдът прие, че е налице прекъсване на фактическата власт на досегашния владелец, без негово съгласие върху инкриминираните вещи, като подсъдимият е успял да установи върху тях своя трайна фактическа власт, така че да се разпорежда с тях безпрепятствено и както намери за добре. Ето защо според съда в случая е настъпил и визираният от закона общественоопасен резултат.

Съдът прие, че в случая двете отделни деяния осъществяват едно продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, както е повдигнато обвинението, по което подсъдимия Г. е предаден на съд, т.к. двете отделни инкриминирани деяния с един и същ пострадал, осъществяват един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща фактическа обстановка, при еднакъв механизъм на осъществяване на деянията и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на първото.

С оглед пълнота на мотивите съдът намира, че в случая е налице и квалифициращия признак по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК, а именно престъплението е извършено с техническо средство. Съгласно Постановление № 6 от 26.IV.1971 г. по н. д. № 3/71 г., Пленум на ВС, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г. „Ключовете са техническо средство по смисъла на закона, независимо дали са обикновени, или секретни; подправени, или оригинални; откраднати, намерени, временно ползвани, предназначени, или непредназначени за отключване на помещението“. Това тълкувателно постановление макар и старо не е загубило задължителната си сила, а още повече, че се и споделя от настоящата практика на ВКС. Предвид това и като взе предвид, че посочена квалификация се явява за по-тежко наказуемо престъпление, за каквото държавното обвинение, очертавайки рамката на обвинението не е повдигнало обвинение нито с обвинителния акт, нито и в хода на съдебното следствие, съдът не може да осъди подсъдимия по за това по-тежко престъпление. Предвид на което и съдът прие, че следва да осъди подсъдимия по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл от подсъдимиия - съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и пряко е целял те да настъпят. Съзнавал е, че отнема чужди движими вещи, като по неправомерен начин, прекъсвайки чуждата фактическа власт е установил свое владение върху тях - т.е. установил своя трайна фактическа власт върху вещите. От субективна страна умисълът на подсъдимия е обхващал и двете двете деяния включени в продължваното престъпление.

Съдът намира, че е било налице и специфичното за този вид престъпления намерение - да се присвоят противозаконно вещите предмет на престъплението.

 

ЗА ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

За престъплението по чл. 194, ал. 1 НК е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ до 8 години.

Доколкото производството по делото е протекло по реда на гл. 27 от НПК - „съкратено съдебно следствие” по чл. 371, т. 2 НПК, то в случая при определяне вида и размера на наказанието и, съгласно чл. 373, ал. 2 НПК, съдът е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 58а НК. В актуалната си редакция текстът на чл. 58а от НК не предвижда задължително определяне на наказанието при условията на чл. 55 от НК, а неговата индивидуализация според общите правила и последващата му редукция с 1/3. В случая привилигированата хипотеза на чл. 55 от НК се прилага като алтернатива на съкратеното съдебно следствие, само ако, едновременно са налице условия за редуциране на наказанието и за прилагане на чл. 55 от НК, при положение, че това е по-благоприятно за дееца.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия съдебният състав намери за смекчаващи отговорността обстоятелства, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина.

Посоченото смегчаващо обстоятелства не е изключително смегчаващо отговорността обстоятелство, поради което и Съдът, именно по тези съображения, категорично прие, че не са налице в никакъв случай условията на чл. 55 НК с  оглед приложението му по реда на чл. 58а, ал. 4 НК.

След преценка на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, съдът прецени, че за постигане целите, визирани в чл. 36 НК на подсъдимия следва да бъде определено наказание в размер около средния, тъй като към настоящия момент вече е изтърпявал наказание лишаване от свобода. При индивидуализиране на размера на наказанието съдът взе предвид и обстоятелството, че подсъдимия е изтърпявал преди повече от двадесет години горепосоченото наказание, в който период /повече от двадесет години след изтърпяване на наказанието/ той не е извършвал престъпления, до настоящето за което е и предаден на съд.  Така съдът прие, че следва да се определи наказание лишаване от свобода за срок от 3 години. След определяне на същото, с оглед задължението за приложение на чл. 58а НК, съдът намали така определеното на наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години с 1/3 и наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 2 години.

Съдът, като прецени че в случая съществува възможност за отлагане на изпълнението на наказанието по реда на чл. 66, ал.1 от НК, взе предвид, че спрямо подсъдимия следва да бъде упражнена превенция за продължителен период от време, прие, че изтърпяването на наказанието следва да бъде отложено за максималния срок, а именно пет години. На следващо място съдът намери, че за този продължителен период от време и предвид личностните характеристики на подсъдимия и обстоятелството, че вече е формирана личност не е необходими с оглед поправянето му да му бъде наложена и пробацинна мярка за срока по чл. 66, ал. 1 от НК, още повече, че е изпълнението на тази пробационна мярка е в гр. Трън, а той живее извън града и е безработен.

По делото няма приобщени веществени доказатлества.

ПО ГРАЖДАНСКИЯ ИСК:

Тъй като призна подсъдимия Г. за виновен в кражба на движими вещи, собственост на св. И., съдът счете, че е доказана основателността на иска гражданския ищец И.. Налице са предпоставките на чл. 45 ЗЗД за ангажиране гражданската отговорност на подсъдимия за извършения от него деликт: деянието на подсъдимия е противоправно и виновно. На гражданския ищец са причинени имуществени вреди, равняващи се на стойността на откраднатите вещи, а именно в размер на 995,00 лева, представляващи причинени му имуществени вреди от инкриминираното деяние, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието до окончателното изплащане на всички суми.

 

ПО РАЗНОСКИТЕ:

На основание чл.189, ал. 3 НПК съдът осъди подсъдимия да заплати разноски по водене на досъдебното производство  в размер на по на 25,00 лева / осемдесет и пет лева/, в полза на ОД МВР - Перник, както 39,80 лв. /тридесет и девет лева и осемдесет стотинки/ - държавна такса върху уважената част от гражданския иск и 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист по сметка на ВСС, чрез Районен съд гр. Трън.

 

 

 

ТАКА МОТИВИРАН, СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ПРИСЪДАТА СИ.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: