РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 71/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.С.

А.С.С.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Решение от 17.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА брака между М.С. ***, с ЕГН ********** и А.С.С. ***, с ЕГН **********,
*****, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на *******

2

НОХД No 52/2018

Незаконно превеждане през граница

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ТРЪН

Ц.С.Д.

Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Споразумение от 20.11.2018г.
За така извършеното престъпление страните се съгласяват на обвиняемия Ц.С.Д., на основание чл. 55 ал.1 т.1, във вр- с чл. 54, във с вр. чл. чл. 281, ал. 2, т. 1 пр.I-во, т.3, т.4 и т. 5 вр. ал. 1, пр.2-ро от НК, да се наложи следното наказание: 1.“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 6 /шест/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. 2. На осн. чл. 55 ал.3 от НК, да не се налага по лекото наказание „глоба“ , което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“. 3. На осн. чл. 281 ал.3 от НК, превозното средство, послужило за извършване на деянието, което му е било предоставено доброволно- лек автомобил джип, модел” Гранд Чероки” с рег.№СА 2656НН, номер на рама:1 J4GZN8M7VY506998, собственост на С
. А. Н., в едно с прилежащите му 1 бр. ключ и документи /СРМПС,талон за гражданска отговорност, застрахователна полица и удостоверение за техническа изправност/, да се отнеме в полза на държавата. ІІІ. Причинени щети- няма ІV. Разноски по делото- 26,21 лева, в полза на Гранично полицейско управление –Трън, направени за експертиза, се възлагат на обвиняемия. V. Разпореждане с Веществени доказателства- няма С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 ал. 5 от НПК.
В законна сила на 20.11.2018г.