РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за насрочени дела
за периода от 1.1.2018г. до 15.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 26/2017 Привилегирован състав на транспортно престъпление РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГРАД ПЕРНИК С.А.Н. Докладчик:
МИХАИЛ А. АЛЕКСОВ
12.1.2018 11:00