РАЙОНЕН СЪД - ТРЪН
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 15.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 90/2017 КАТ Х.Б.Д. РУ НА МВР ТРЪН Докладчик:
ПЕТЪР СИМЕОНОВ
Решение от 11.1.2018г.
ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление № 17-0361-000212/10.11.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън в частта, в която на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.183 ал.1 т.1 предл.1 от ЗДвП, на Х.Б.Д. - ЕГН **********, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10лв., за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0361-000212/10.11.2017г. на Началника на РУ – гр. Трън в частта, в която на основание чл. 53 от ЗАНН, чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП, на Х.Б.Д. - ЕГН **********, му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.